Eurosystému

Eurosystém je organizácia vytvorená Európskou centrálnou bankou (ECB) a národnými centrálnymi bankami členských štátov Európskej únie, ktoré prijali euro ako spoločnú menu.

Eurosystému

Eurosystém v skutočnosti vystupuje ako „virtuálny“ subjekt, keďže nemá právnu subjektivitu a jeho riadiacimi orgánmi sú orgány Európskej centrálnej banky.

V zásade je to ESCB, kto sa usiluje stať sa menovou autoritou EÚ. Pokiaľ však ide o spoločnú menovú politiku, tá sa môže dotknúť len tých krajín, ktoré vstúpili do eura. Z tohto dôvodu bolo vytvorené prechodné obdobie Eurosystému, kým sa všetky krajiny EÚ nerozhodnú vymeniť svoju národnú menu za euro.

Pokiaľ ide o Európsku centrálnu banku, je zodpovedná za menovú politiku EÚ a má vlastnú právnu subjektivitu. Pokiaľ ide o národné centrálne banky, tie majú okrem plnenia cieľov Eurosystému aj vlastnú právnu subjektivitu a vykonávajú nezávislé funkcie.

Je potrebné objasniť rozdiel medzi Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB) a Eurosystémom. Obidve zahŕňajú Európsku centrálnu banku, ale na jednej strane ESCB zahŕňa národné centrálne banky, ktoré prijali euro ako spoločnú menu, ako aj tie, ktoré tak neurobili. Eurosystém však zahŕňa len centrálne banky členských štátov, ktoré prijali euro ako spoločnú menu. V tomto zmysle by Eurosystém bol podskupinou Európskeho systému centrálnych bánk.

Funkcie Eurosystému

V Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) sa diskutuje o cieľoch ESCB. Hlavnou funkciou je udržiavať stabilitu cien v eurozóne. To znamená kontrolovať infláciu a chrániť tak hodnotu eura. Okrem toho sa zriaďujú funkcie na podporu všeobecných politík Únie.

V praxi všetky tieto funkcie vykonáva Eurosystém. Zmluva o EÚ sa vzťahuje na ESCB, keďže sa pôvodne očakávalo, že všetky krajiny zavedú menu euro. Táto situácia však ešte nenastala a Eurosystém v súčasnosti vykonáva tieto funkcie:

 • Definícia a výkon jednotnej menovej politiky.
 • Vykonávanie devízových operácií v súlade so stanovenou devízovou politikou.
 • Správa oficiálnych rezerv v cudzej mene krajín eurozóny.
 • Vydávanie bankoviek eurozóny.
 • Príspevok k správnemu fungovaniu platobného systému.

Úlohou Európskej centrálnej banky je v skutočnosti garantovať plnenie všetkých týchto funkcií, ktoré boli pôvodne zverené ESCB. Vynaložilo sa úsilie na outsourcing činností s cieľom vytvoriť synergie a vyhnúť sa duplicite úloh. Okrem toho riadna koordinácia medzi národnými centrálnymi bankami a Európskou centrálnou bankou podporuje dosiahnutie cieľov.

Zloženie Eurosystému

Zloženie Eurosystému je nasledovné:

 • Európska centrálna banka.
 • 19 národných bánk, ktoré zaviedli euro ako jednotnú menu týchto krajín:
  • Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Slovensko, Slovinsko, Španielsko (Banka of Spain), Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko a Portugalsko.

Štruktúra Eurosystému

Eurosystém nemá vlastné riadiace orgány, ale riadia ho riadiace orgány Európskej centrálnej banky:

 • Vládna rada
 • Výkonný výbor
 • Všeobecné rady