Euroskupina

Euroskupina je stretnutie ministrov hospodárstva a financií Európskej únie. Jeho cieľom je koordinovať hospodársku politiku členských štátov a analyzovať všetky otázky súvisiace s eurom.

Euroskupina

Na zasadnutiach Euroskupiny sa zúčastňuje aj komisár pre hospodárske záležitosti a prezident Európskej centrálnej banky. Na tomto fóre sa bude dohliadať na hospodársku politiku členských štátov Európskej únie, pričom sa nezabudne na všetko, čo súvisí s eurom a rozpočtovou politikou.

Funkcie Euroskupiny

Ako hospodársky orgán Európskej únie bude mať Euroskupina tieto právomoci:

  • Zhodnotiť ekonomickú situáciu v eurozóne a analyzovať budúcnosť európskeho hospodárstva.
  • Dohliadať na rozpočtovú politiku členských štátov Európskej únie.
  • Preštudujte si možné rozšírenie eurozóny, teda zhodnoťte rozšírenie počtu krajín, ktoré používajú euro ako svoju oficiálnu menu.
  • Stanovte a diskutujte o podmienkach pre tie krajiny eurozóny, ktoré potrebujú finančnú pomoc.
  • Pracovať na dosiahnutí stability eura.
  • Štúdia makroekonomickej situácie krajín, ktoré sú súčasťou eurozóny.
  • Analýza a diskusia o ekonomických reformách, ktoré majú uskutočniť štáty Európskej únie.

Ako funguje Euroskupina

Euroskupina sa musí stretávať aspoň raz za mesiac, aby diskutovala o hospodárskych a menových záležitostiach Európskej únie. Tieto stretnutia majú neformálny charakter a témy, o ktorých sa na stretnutiach diskutuje, budú dôverné.

Medzi prítomnými by mali byť ministri hospodárstva a financií členských štátov Európskej únie, predseda Euroskupiny, komisár pre hospodárske záležitosti a prezident Európskej centrálnej banky. Na druhej strane, Medzinárodný menový fond môže zasiahnuť aj do tohto stretnutia, keď sa diskutuje o ekonomických záležitostiach, do ktorých je zapojený.

Po skončení stretnutia predseda Euroskupiny informuje o výsledku prostredníctvom tlačovej konferencie, avšak existuje aj možnosť predložiť písomné vyhlásenie.