Eurolibor

Eurolibor je medzibanková úroková sadzba, za ktorú si hlavné banky so sídlom v Londýne navzájom požičiavajú eurá v rámci stanoveného obdobia. Úroková sadzba Eurolibor sa uvádza v eurách, nie v librách.

Eurolibor

V konečnom dôsledku možno Eurolibor považovať za Libor eura. Libor je denná banková sadzba založená na úrokových sadzbách, za ktoré britské banky požičiavajú peniaze na medzibankovom trhu. Používa sa najmä ako referencia pre zmluvy na eurotrhu formalizované pred vytvorením eura, hoci toto použitie nie je výlučné.

Funkcie Eurolibor

Hlavné charakteristiky Euroliboru sú nasledovné:

  • Oblasť použitia. Tento ukazovateľ je užitočný v Spojenom kráľovstve, najmä medzi veľkými londýnskymi bankami.
  • Úroková sadzba je vyjadrená v eurách.
  • Doba, na ktorú sa Eurolibor počíta, je variabilná: cena môže byť od jedného dňa do dvanástich mesiacov.
  • Vydáva ho Britská asociácia bankárov (BBA), známa aj ako Bankový panel, ktorý zahŕňa 16 finančných inštitúcií vybraných z tých, ktoré sú kótované na londýnskom trhu.
  • Používa sa ako referencia pre zmluvy v rámci Spoločenstva (t. j. medzi Spojeným kráľovstvom a inou krajinou eurozóny), ktoré boli uzavreté pred vytvorením eura.
  • Dá sa to považovať za ďalšie meradlo libry voči euru.

Výpočet Eurolibor

Jej výpočet je veľmi podobný ako u Libora. Ako sme už uviedli, vychádza z ponuky 16 finančných subjektov vybraných BBA v období od 1 dňa do 12 mesiacov (v závislosti od Euroliboru, ktorý chcete získať). 25 % najlepších a najhorších kotácií je vyradených a Eurolibor sa získa aritmetickým priemerom 50 % zostávajúcich kotácií.

Rozdiely s Euriborom

Euribor je úroková sadzba, za ktorú si banky v eurozóne navzájom požičiavajú peniaze. Hlavné rozdiely s Euroliborom sú nasledovné:

  • Počet finančných subjektov použitých na výpočet : Eurolibor používa 16 finančných subjektov označených BBA, ktoré sú kótované na londýnskom trhu. Euribor však využíva 50 finančných subjektov tak z krajín eurozóny, ako aj z krajín mimo eurozóny. Euribor skrátka vykazuje väčší počet a rôznorodosť finančných subjektov.
  • Metodika výpočtu indexov je v oboch veľmi podobná: v Euribore je eliminovaných 15 % najhorších a najlepších cien a v Eurolibore 25 %.
  • Eurolibor vydáva Britská asociácia bankárov, zatiaľ čo Euribor vydáva Bridge Telerate.

Okrem technických rozdielov je Euribor rozšírenejším benchmarkom ako Eurolibor. Ten má skutočnú funkčnosť iba na londýnskom trhu a iba vo veľmi špecifických situáciách, pretože vo väčšine prípadov sa používa index Libor.