Daňové úniky

Daňové úniky sú nezákonnou činnosťou, ktorá spočíva v skrývaní majetku alebo príjmu s cieľom zaplatiť nižšie dane.

Daňové úniky

Pri daňových únikoch sa daňovník vedome a dobrovoľne snaží zaplatiť nižšie dane, ako má. Táto nezákonná činnosť môže mať pre páchateľa vážne následky, ako sú pokuty, nemožnosť vykonávať určité činnosti alebo väzenie.

Prvky, ktoré predstavujú daňové úniky

Na to, aby sa vytvoril údaj o únikoch, je potrebné overiť existenciu troch základných prvkov:

  1. Osoba povinná platiť určitú sumu daní zo svojich príjmov, miezd, majetku a pod.
  2. Potvrďte, že osoba vykonala činnosti určené na platenie nižších daní.
  3. Činnosti vykonávané s cieľom zaplatiť nižšie dane sú nezákonné a zahŕňajú porušenie akéhokoľvek zákona alebo nariadenia.

Stojí za zmienku, že ľudia môžu hľadať medzery, aby platili nižšie dane, ale pokiaľ sú tieto činnosti legálne, nepovažuje sa to za únik.

Príklady správania pri daňových únikoch

Tu je niekoľko príkladov vyhýbavého správania.

  • Zatajenie príjmu: Napríklad priznanie nižšieho platu, ako človek v skutočnosti zarába.
  • Zatajovanie majetku: Spočíva v neprihlásení, že niekto vlastní domy, pozemky a pod.
  • Nezákonné zvýšenie odpočítateľných výdavkov: Zahrňte napríklad osobné výdavky (stravovanie v reštauráciách alebo oblečenie) ako výdavky na činnosť.
  • Získavanie neoprávnených grantov: To znamená získanie grantov bez splnenia požiadaviek.

Sankcie za daňové úniky

Takéto obchádzanie je trestné a trestné podľa zákona. V závislosti od uniknutej sumy sa trestá pokutami (v peniazoch), ktoré závisia od ukrátenej sumy, alebo dokonca v najzávažnejších prípadoch odňatím slobody až na päť rokov.