Čiara pridelenia kapitálu (CAL)

Línia alokácie aktív, známejšia pod anglickým názvom, kapitálová alokačná línia (CAL), je grafickým znázornením všetkých možných kombinácií rizika a výnosu pri investičnom portfóliu zloženom z bezrizikových aktív a aktív s rizikom.

Čiara pridelenia kapitálu (CAL)

V tejto definícii je potrebné poznamenať, že keď hovoríme o rizikových aktívach, hovoríme o akciách ako o všeobecnom pravidlo. Portfóliové výnosy sú definované ako matematické očakávania výnosov portfólia. Okrem toho je riziko portfólia definované aj ako štandardná odchýlka výnosov portfólia.

Čiara CAL bude, ako uvidíme neskôr, stúpajúca priamka. Dôvodom je, že investori podstúpia vyššie riziko len vtedy, ak im bude ponúknutý vyšší očakávaný výnos. V rámci tohto prístupu vzniká veta: „čím vyššie riziko, tým vyššia ziskovosť“.

Čiara prideľovania kapitálu (CAL) graficky

Predstavme si nasledujúci príklad, aby sme lepšie pochopili, ako funguje riadok prideľovania kapitálu, a graficky si ho prezrite:

  • Máme portfólio zložené z bezrizikových aktív a portfólia akcií.
  • Bezrizikové aktívum dáva výnos 2 % a riziko 0 %.
  • Akciové portfólio má výnos 10 % a riziko 8 %.

Graficky by čiara prideľovania kapitálu vyzerala takto:

  • Bod A na grafe by sme dosiahli, ak by sme do bezrizikového aktíva investovali 100 % nášho kapitálu. To znamená, že by sme mali výnos 2 % a riziko 0 %.
  • Bod B na grafe by sme dosiahli, ak by sme 100 % kapitálu investovali do akciového portfólia. Kde by sme mali výnos 10 % a riziko 8 %.

Preto investovanie 100 % kapitálu do jedného z dvoch aktív označuje krajné body línie. A preto sa umiestnime do bodu medzi bodmi A a B, keď diverzifikujeme medzi oboma aktívami. Predstavme si, že vychádzame z portfólia, ktoré investuje 100 % kapitálu do bezrizikového aktíva. No ako investujeme do akciového portfólia, tým viac sa posunieme nahor. Pozrime sa na to ďalej.

Pokračovanie v príklade…

Vychádzajúc z rovnakých údajov z predchádzajúceho príkladu, uvidíme, ako sa zvýši CAL. Predstavme si nasledovné:

Pôvodne sme investovali 100 % kapitálu do bezrizikového aktíva. Preto budeme mať výnos 2 % a riziko 0 % (bod A predchádzajúceho grafu). Teraz zmeníme investíciu a investujeme 75 % do bezrizikového aktíva a 25 % do akciového portfólia. Aká je teraz moja ziskovosť a riziko?

Návratnosť portfólia = (75 % * 2 %) + (25 % * 10 %) = 4 %

Riziko portfólia = (75 % * 0 %) + (25 % * 8 %) = 2 %

A ako môžete vidieť, budeme v bode na čiare nad bodom A. A budeme sa posúvať vyššie, keď budeme viac investovať do akciového portfólia. Limitom je investovať 100 % do akciového portfólia. Miesto, kde možno nájsť investora, bude závisieť v podstate od stupňa jeho averzie k riziku.