Pokladničné poukážky

Pokladničné poukážky predstavovali dlh španielskeho štátu so splatnosťou kratšou ako osemnásť mesiacov, ktorý bol vydaný s diskontom , na doručiteľa a prostredníctvom jednoduchého zákona o … Read more

Zaplatím za neobjednávanie

Zmenka na zákazku je účtovný doklad, ktorým sa fyzická alebo právnická osoba zaväzuje zaplatiť niekomu v určenej lehote určitú peňažnú čiastku. A to umožňuje jeho … Read more

Obchodná poznámka

Obchodná poznámka je typ úveru, ktorý sa používa ako spôsob platby. Má úrokovú sadzbu a lehotu splatnosti, väčšinou krátkodobú, od ktorej je možné ju vymeniť … Read more

Poznámka o cenných papieroch

Akciová zmenka je krátkodobý dlhový cenný papier, ktorý súkromná spoločnosť vydáva na burze cenných papierov alebo na burze cenných papierov, pričom sa riadi radom pravidiel. … Read more

Bankovka

Banková zmenka je cenný papier, formalizovaný prostredníctvom banky, kde sa ponúka prísľub platby. Banková zmenka je zabezpečovací dokument alebo daňový doklad, ktorým sa spoločnosti alebo … Read more

Zaplatím na dohľad

Poukážka je inkasné právo, ktorého základnou charakteristikou je, že ho možno vyzdvihnúť kedykoľvek od jeho vystavenia až do nasledujúcich dvanástich mesiacov spravidla. Vlastné zmenky sú … Read more

Na objednávku zaplatím

Zmenka je účtovný doklad, ktorým sa fyzická alebo právnická osoba zaväzuje zaplatiť niekomu v určenej lehote určitú peňažnú čiastku. A to navyše umožňuje prevod na … Read more

zaplatím

Zmenka je dokument, ktorý sľubuje, že niekomu zaplatí. Tento záväzok zahŕňa podmienky, ktoré dlžník prisľúbi za protistranu (veriteľa), teda pevnú sumu peňazí ako platbu a … Read more

Sčítanie ľudu

Register je zoznam ľudí, ktorí žijú v krajine alebo lokalite. Tento záznam obsahuje osobné údaje členov, ako sú okrem iného meno, priezvisko, adresa, číslo dokladu … Read more

Toledský pakt

Toledský pakt je konsenzus dosiahnutý medzi politickými stranami v Španielsku, ktorého účelom je študovať všetky problémy, ktoré ovplyvňujú dôchodky a ich udržateľnosť. Bola vytvorená v … Read more

Pakt stability a rastu

Pakt stability a rastu je súbor pravidiel implementovaných v Európskej únii (EÚ). Jeho cieľom je predchádzať negatívnym dôsledkom niektorých hospodárskych politík, najmä vo fiškálnej oblasti. … Read more