Scopul asigurării

Obiectul asigurării este ceea ce urmărește să acopere polița. Cu alte cuvinte, este ceea ce asigurătorul plănuiește să compenseze cu despăgubiri în cazul unei daune.

Scopul asigurării

Cu alte cuvinte, obiectul asigurării este elementul pe care se urmărește protejarea, iar natura acesteia variază în funcție de tipul de poliță la care ne referim.

Este important să se identifice obiectul asigurării deoarece de aceasta va depinde despăgubirea la care asigurătorul se obligă în contract în cazul unei daune. Astfel, de exemplu, o locuință nu are aceeași valoare de înlocuire ca o mașină.

La fel, la determinarea obiectului asigurării, este clar care sunt excluderile. De exemplu, dacă este asigurarea împotriva incendiilor care protejează o locuință, aceasta nu include prejudiciul pe care asiguratul le poate suferi sănătății sale din cauza aceleiași daune.

O altă modalitate de a înțelege obiectul asigurării este aceea de compensare a prejudiciului economic cauzat de un anumit eveniment. Aceasta, în cadrul unui contract semnat între asigurător și clientul acestuia.

Scopul poliței este atât de important pentru piața asigurărilor încât pe baza acesteia apar diferite categorii, în special cele două principale, asigurarea personală și asigurarea proprietății. Aceștia din urmă, de exemplu, sunt asigurați pentru bunuri mobile sau imobile care pot suferi eventuale daune.

Exemple de obiect de asigurare

Câteva exemple de obiecte de asigurare sunt:

  • În cazul asigurării personale, este vorba de persoana însuși. Astfel, sunt acoperite diferitele circumstanțe care l-ar putea afecta precum un accident, boală sau șomaj.
  • În asigurările de proprietate, după cum sa menționat mai sus, obiectul protejat este un activ. De exemplu, în asigurarea autovehiculului, ar fi mașina, în timp ce în asigurarea locuinței ar fi locuința.
  • Pentru o poliță de răspundere civilă, obiectul asigurării ar corespunde consecințelor neglijenței. Poate fi, de exemplu, o asigurare profesională care acoperă eșecurile în îndeplinirea unui loc de muncă. Aceste greșeli pot provoca un eventual proces împotriva lucrătorului.