Profit

Profitul este un concept care se referă la momentul în care există un beneficiu economic, un profit sau, în cuvintele lui Karl Marx, un câștig de capital. Toate acestea, precedate de controlul producției sau distribuției unui serviciu sau a unui bun.

Profit

Profitul se refera la situatia care apare atunci cand o persoana, in urma desfasurarii unei anumite activitati economice, genereaza un beneficiu in plus. Acest beneficiu este cunoscut sub numele de profit.

Astfel, profitul este una dintre principalele reguli ale capitalismului, întrucât stabilește un sistem prin care, prin profit, se generează interesul și stimulentul privat al oamenilor. Aceasta pentru că piețele, precum și statele, trebuie să garanteze utilizarea dreptului de proprietate privată și a dreptului de exploatare. Toate acestea, corespunzator impozitului corespunzator pentru ca a realizat respectivul profit.

Spirit de profit

Se spune că o activitate economică este pentru profit atunci când exploatarea unui bun sau a unui serviciu este efectuată pentru a obține un profit economic. Adică atunci când o persoană îndeplinește o sarcină pentru a obține un beneficiu financiar pentru aceasta. Acesta este ceea ce noi cunoaștem ca motiv de profit.

Este important de subliniat acest lucru, deoarece multe fundații și organizații, precum ONG-urile, desfășoară o activitate economică, dar nu au profit. Aceasta înseamnă că nu generează profit pentru asta, deoarece o fac fără a-și urmări propriul scop economic.

Pierderea profitului

Pierderea profitului este prejudiciul patrimonial cauzat de lipsa profitului, din cauza unui act ilicit, a prejudiciului unui terț sau a încălcării unui contract.

Atunci când o persoană trebuie să respecte un contract și încălcarea acestuia atrage după sine o pierdere de beneficii pentru contrapartidă, se spune că există o situație de pierdere a profitului.

Această situație este pedepsită de lege. În acest fel, cauza prejudiciului este obligată să corespundă cu despăgubirea persoanei afectate. In acest fel, corespunzandu-i acestuia pentru daunele si pierderile pana la repararea prejudiciului comis.