Obiectivele politicii economice

Obiectivele politicii economice sunt ansamblul de acțiuni și decizii pe care un guvern le adoptă în raport cu economia unei țări.

Obiectivele politicii economice

În acest sens, politica economică constă în luarea deciziilor, precum și în punerea în aplicare a unor măsuri care încearcă să controleze situația economiei.

Astfel, politica economică are în vedere o serie de obiective pe care se bazează respectiva politică. Cu alte cuvinte, aplicarea unei anumite relații de politici economice este întotdeauna precedată de un obiectiv convenit care urmărește un anumit scop.

Din acest motiv, trebuie să fim foarte clari că politica economică urmărește întotdeauna anumite obiective. Obiective care pot fi stabilite atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung.

Astfel, printre obiectivele politicii economice putem distinge obiectivele pe termen scurt (temporar) și obiectivele pe termen lung (structurale).

Obiective de politică economică pe termen scurt

În cadrul obiectivelor pe termen scurt, politica economică se concentrează pe trei elemente fundamentale:

 • Ocuparea deplină a forței de muncă : Guvernul se concentrează pe crearea de locuri de muncă pentru cetățenii unei țări. Încercarea de a elimina, în primul rând, șomajul. Pe de altă parte, urmărește să pună capăt șomajului structural, precum și să reducă sezonalitatea în acele locuri de muncă mai ciclice. Pe scurt, încearcă să ofere forței de muncă un loc de muncă care să asigure un nivel de trai bun.
 • Stabilitatea prețurilor : Prin utilizarea politicii fiscale și monetare, se garantează stabilitatea prețurilor în țară. Pentru a face acest lucru, politica economică este responsabilă de orchestrarea tuturor mașinării în așa fel încât inflația să rămână la un nivel optim pentru economie și agenții săi economici.
 • Îmbunătățirea balanței de plăți : Constă în echilibrarea afluxului și ieșirii de capital. Obiectivul urmărit este garantarea, în primul rând, a solvabilității țării. Pe de altă parte (și dacă există), un alt obiectiv este reducerea deficitului extern al țării; precum şi, în final, menţinerea unui nivel optim al rezervelor ţării.

Obiective de politică economică pe termen lung

Astfel, așa cum se întâmplă pe termen scurt, politica economică se concentrează și pe urmărirea unei serii de obiective care, datorită dificultății pe care o prezintă, se stabilesc pe termen lung.

 • Extinderea producției : În primul rând, unul dintre principalele obiective ale politicii economice, în primul rând, este creșterea economică. Și întrucât produsul intern brut (PIB) este principala măsură a creșterii economice, această politică se concentrează pe creșterea producției de bunuri și servicii. Determinând astfel o lărgire a producției, cu creșterea în consecință a PIB-ului.
 • Satisfacția nevoilor colective : În al doilea rând, ca un alt obiectiv al politicii economice pe termen lung, avem nevoi colective. Având în vedere că resursele sunt limitate și nevoile sunt nelimitate, politica economică se concentrează pe distribuirea acelor resurse astfel încât să fie cât mai eficientă; garantând întotdeauna că nevoile colective sunt acoperite.
 • Îmbunătățirea distribuției veniturilor și a bogăției : Ca și în secțiunea anterioară, politica economică se concentrează pe nevoile individuale. Din acest motiv, în general, se concentrează pe distribuirea eficientă a veniturilor și a bogăției, reducerea nivelurilor de inegalitate și garantarea unui minim de justiție și echitate, este unul dintre obiectivele principale ale politicii economice.
 • Protecție și priorități pentru anumite regiuni sau industrii : Politica economică, ca și alte elemente, este responsabilă pentru protejarea economiei dumneavoastră. Deci, atunci când un sector este prioritar pentru o anumită economie, prin el acel sector este protejat. Astfel, stabilirea unor politici care să încerce să favorizeze acest sector față de concurenții străini. Ceea ce este cunoscut și sub denumirea de sectoare strategice.
 • Îmbunătățirea reglementărilor privind consumul privat : Dintre obiectivele pe termen lung, trebuie evidențiată și îmbunătățirea reglementărilor privind consumul privat . În acest sens, obiectivul este și organizarea activității economice. Evitand, asadar, ca exista cazuri in care o firma poate genera monopol, precum si alte efecte perverse ale activitatii economice.
 • Securitatea aprovizionării: Printre obiectivele urmărite de politica economică se numără garantarea unei aprovizionări corecte și continue a populației. În acest sens, bunuri de bază care garantează condiții decente de viață.
 • Îmbunătățirea dimensiunii sau structurii populației : Politica economică urmărește, de asemenea, să promoveze structurile durabile ale populației. În sistemele economice PAYG, economia trebuie să prezinte o structură care să garanteze buna funcționare a economiei. În acest sens, promovarea politicilor publice care încearcă să controleze nivelurile populației în fiecare dintre segmentele de populație în care se încadrează o societate.
 • Reducerea timpului de lucru : În timp, unul dintre obiectivele politicii economice este îmbunătățirea condițiilor de viață. În consecință, se concentrează pe dezvoltarea politicilor care favorizează productivitatea. Astfel, stabilirea unor condiții care să permită să se producă mai mult într-o perioadă mai limitată de timp, permițând condiții de viață mai sănătoase și mai puțin deteriorate.