Nota privind valorile mobiliare

Un bilet la ordin este un titlu de creanță pe termen scurt pe care o companie privată o emite pe o bursă sau pe o bursă, guvernată de o serie de reguli. Notele de acțiuni sunt de obicei emise cu reducere, iar lichiditatea lor este mai mică decât cea a obligațiunilor.

Nota privind valorile mobiliare

Valoarea sa nominală este reprezentată de regulă prin multipli de 100.000 de unități monetare și reprezintă datoria corporativă, fiind echivalentul bonurilor de trezorerie din datoria publică.

Finanțarea prin bilete la ordin este mai costisitoare, dar și mai flexibilă decât finanțarea bancară.

Nota de acțiuni nu trebuie confundată cu o bancnotă sau cu cambia, necotată în niciun caz.

Cum funcționează un bilet la ordin?

La întocmirea unui program de bilet la ordin, societatea emitentă trebuie să țină cont de nevoile sale de finanțare, de condițiile actuale ale pieței, de apetitul pentru investiții pe piață și de cadrul de reglementare. Pentru aceasta se angajează de obicei serviciile unei bănci de investiții, care va sfătui operațiunea alături de alte cifre pe care le vom vedea mai jos.

În consecință, compania alege caracteristicile pe care le va avea programul său: limită de emisiune, rata dobânzii și termen.

Un program de bilete la ordin poate avea mai multe probleme. Cu alte cuvinte, uneori companiile nu doresc sau nu pot plasa toate biletele la ordin printre investitori în prima emisiune, numită emisiune inaugurală. Dacă se întâmplă acest lucru și sunt două posibilități foarte frecvente, compania va efectua emisii suplimentare ulterioare.

Aceste emisiuni pot avea valori nominale diferite, care vor varia pe partea ofertei, în funcție de nevoile companiei și, pe partea cererii, în funcție de apetitul investitorului sau cererea pieței.

Caracteristicile unei note de valori mobiliare

Dintre principalele caracteristici ale unei bancnote se remarcă următoarele:

 • Dimensiunea programului : reprezintă suma maximă care trebuie emisă, numită sold maxim restant.
 • Valoarea nominală : Reprezintă suma de bani care va fi livrată investitorului la scadența biletului la ordin. Numărul de bilete la ordin pe care le va avea o emisiune (indiferent dacă este emisiune inaugurală sau ulterioară) echivalează cu împărțirea sumei maxime a emisiunii la valoarea nominală pe bilet. De exemplu, dacă Compania A emite un program de bancnote de 20 de milioane de unități valutare cu o valoare nominală per bilet de 100.000 de unități valutare, numărul maxim de bilete la ordin nu poate depăși 200. Dacă emisiunea inaugurală este de 10 milioane, numărul de bilete la ordin poate nu depășește 100, la momentul respectiv, și vor mai fi încă 10 care vor fi emise ulterior.
 • Termen: variază de la câteva zile la 720 de zile. În aceste limite, emitentul are o flexibilitate totală de a alege cât mai mulți termeni este convenabil și suma limită asociată fiecăruia, dacă dorește. De exemplu, un program poate contempla emisii pe baza a trei termeni: o parte emisa la 1 luna, alta la 6 luni si alta la 9. Se poate intampla si ca in emisiunea inaugurala sa doriti sa difuzati la cei trei termeni propusi, dar in o Emisiune ulterioară doar în termen de 9 luni, deoarece un investitor a solicitat acest lucru.
 • Rata dobânzii : În funcție de termenul biletelor la ordin, rata dobânzii va fi diferită. Astfel, emisiunile pe termen mai scurt vor oferi rate mai mici decât emisiunile pe termen lung. Rata pe termen lung recompensează investitorul pentru riscul de nerambursare derivat din incertitudine și împotriva inflației, printre altele.
 • Preț : Echivalent cu numerarul pe care investitorul îl va plăti în cele din urmă pentru a cumpăra biletele la ordin. Se calculează ținând cont de cele trei puncte anterioare, folosind formula dobânzii simple sau a dobânzii compuse, în funcție de zilele rămase până la scadența biletului la ordin. O vedem cu un exemplu de mai jos.
 • Piața : Biletele la ordin pot fi listate atât pe piețele reglementate, cât și în Sistemele Multilaterale de Tranzacționare (IMM). Cerințele cerute de IMM-uri tind să fie mai laxe decât piețele reglementate, care protejează mai mult investitorul. În cazul IMM-urilor, responsabilitatea revine în totalitate investitorului. Ca măsură de protecție, există un standard implicit sau un consens de piață care impune emitentului să aibă un rating de rating emis de o agenție de rating independentă.
 • Garanții : sunt persoanele juridice sau personale care răspund în caz de neplată a emitentului.
 • Cerințe : Admiterea la tranzacționare a biletelor la ordin necesită ca atât emitentul, cât și programul să fie înregistrate pe piața pe care va fi listat. Aceasta presupune o serie de documente specifice care trebuie prezentate de emitent.

Cifre asociate cu emiterea de bilete la ordin

In general, companiile care aleg aceasta modalitate de finantare o fac de obicei cu ajutorul unei banci de investitii, care le indruma pe tot parcursul procesului. Cifrele intermediare sunt:

 • Entitate principală : Entitate bancară cu o divizie de investiții bancare a cărei misiune este coordonarea operațiunii între companie și restul figurilor.
 • Consilier înregistrat: entitate bancară cu o divizie de investiții bancare pentru a asigura toate comunicările cu piața pe care este listat programul.
 • Entitate de plasament: Poate fi una sau mai multe bănci și sarcina acesteia este să plaseze biletele la ordin, adică să caute investitori cărora să le vândă. Schimbul de valori mobiliare-bani se face de obicei în modalitatea contra plată.
 • Banca agent : este banca care se ocupa de decontarea biletelor la ordin cu piata unde sunt listate.
 • Consilier juridic: Cabinet de avocatura specializat.
 • Agenție de rating : este agenția de rating independentă.

Calcularea prețului unui bilet la ordin

Atunci când se calculează prețul unui bilet la ordin, trebuie utilizată una dintre aceste formule:

 • Formula simplă a dobânzii : Pentru bancnotele cu scadențe mai mici de 365 de zile:

Preț = nominal / (1+ rata dobânzii * numărul de zile până la scadență / 365)

 • Formula dobânzii compuse: pentru biletele cu scadențe mai mari de 365 de zile:

Preț = nominal / (1+ rata dobânzii) număr de zile până la scadență / 365