Muncitor

Un lucrător este o persoană care prestează muncă fizică în schimbul unei remunerații. De obicei lucrează în medii industriale.

Muncitor

Deși acest termen este adesea identificat cu conceptul mai generic de muncitor, conceptual un muncitor este cel care își îndeplinește manual funcțiile profesionale într-un domeniu industrial sau construcții.

În general, un profil de lucrător este legat de desfășurarea activităților fizice de muncă și de manipularea utilajelor industriale.

Locațiile profesionale ale acestui profil ar fi în principal în fabrici, facilități și clădiri, fabrici productive și industriale sau industrii chimice.

Apariția acestei figuri se situează istoric la nașterea industriei moderne, odată cu prima revoluție industrială și cu schimbările socioeconomice pe care le-a implicat.

La acel moment, o nouă și mai mare nevoie de oameni muncitori apare în noile sectoare tehnologice și industriale apărute în orașe.

Caracteristicile unui muncitor

Luând în considerare definiția sa, fiecare lucrător are câteva caracteristici notabile care îi definesc profilul profesional:

  • Termenul muncitor se referă la indivizi. Cu alte cuvinte, sunt în întregime persoane fizice.
  • Prestarea serviciilor de către persoana fizică trebuie efectuată la vârsta legală și în conformitate cu reglementările legale. Cel mai comun este că este guvernat de contracte de muncă.
  • Efectuarea muncii lor se poate desfășura fie pe cont propriu în figura de persoană care desfășoară activități independente, fie ca salariat ca persoană salariată.
  • Munca prestată este remunerată prin intermediul unui salariu.
  • De obicei, gradul salarial al muncitorilor este unul dintre cele mai mici din companii. Specializarea muncii care urmează a fi efectuată și pregătirea și calificarea necesare pentru aceasta vor crește pe măsură ce faceți acest lucru.
  • Este frecvent să existe asociații care își apără interesele de muncă, precum sindicatele.

Abordarea ideologică a profilului lucrătorului

Profilul profesional al muncitorului a fost identificat din anumite perspective ideologice și economice cu cel al proletarului.

Teorii precum socialismul sau marxismul au identificat muncitorul ca un muncitor proletar care lucrează mijloacele de producție, a cărui proprietate este rezervată puterii capitaliste.

Asocierea sau gruparea acesteia în jurul clasei muncitoare a stat ca unul dintre pilonii acestui tip de abordare, evidențiind punctul de vedere al lui Karl Marx.

Alternativ, din punctul de vedere al capitalismului, muncitorul nu este victima unui sistem de exploatare a unei minorități de elită față de restul, ci își oferă în mod liber statutul de muncitor cu contravaloarea unui salariu.