Mecanism unic de rezoluție

Mecanism unic de rezoluție

Mur

Mecanismul Unic de Rezoluție este organismul european al uniunii bancare însărcinat cu redresarea și rezolvarea problemelor bancare la nivel european sau național. Atâta timp cât derivă din viabilitatea instituțiilor.

Acest organism dependent de Comisia Europeană și avizat de Banca Centrală Europeană și alte organisme supranaționale. MUR s-a născut în vara lui 2014, în focul îndoielilor cu privire la sistemul bancar european.

Acesta stabilește criteriile, sistemele și acțiunile care trebuie întreprinse pentru recuperarea, salvarea și implementarea programelor care asigură viabilitate băncilor europene. Spre deosebire de Mecanismul European de Supraveghere, care asigură buna conduită și situația băncilor, MUR urmărește să fie brațul executant al măsurilor adecvate odată ce băncile au probleme.

Alcătuirea și funcționarea MUR

Mecanismul unic de rezoluție este împărțit în două subelemente:

  • Consiliul unic de rezoluție : Compus din diferitele țări membre ale Uniunii Monetare Europene în funcție de ponderea acestora, și are ca scop menținerea stabilității instituțiilor bancare și a continuității serviciilor bancare în caz de criză. Pe lângă determinarea formei de lichidare a băncii în cazul unor probleme. Atâta timp cât, fără a genera un cost pentru contribuabil. De asemenea, evitând ca aceasta să afecteze economia și structura financiară a țărilor.
  • Fondul unic de rezoluție : Acestea sunt resursele financiare formate din statele participante. Fonduri care pot fi utilizate în rezoluție și ajutor pentru entitățile aflate în dificultate.

Obiectivele mecanismului unic de rezoluție

MUR a fost creat cu ideea de a atenua conturile publice ale statelor prin corectarea problemelor din sistemele lor bancare. În acest fel, alocarea unui fond de solidaritate, între toate statele, a 1% din depozitele ansamblului băncilor europene.

În acest fel, s-a stabilit și o strategie comună în toată Europa cu privire la modul de operare în caz de salvare bancară și lichidarea acestora. Astfel, prevenind un efect de domino între băncile din zona euro.

Cele mai mari companii din America de Nord

  • Consiliul European
  • Criza bancara
  • Scurtă istorie a liberalismului