Managementul pe obiective

Managementul prin obiective este definit ca strategia de afaceri în care lucrează toți angajații și managerii unei companii pentru a atinge obiectivele care au fost propuse anterior.

Managementul pe obiective

În general, este cunoscută sub acronimul APO (management prin obiective). Este un instrument folosit pentru a măsura performanța angajaților și nivelul de productivitate al companiei. Aceasta se realizează pe baza obiectivelor care au fost stabilite la începutul planificării.

În realitate, se naște împotriva practicilor care urmăreau îmbunătățirea productivității, prin aplicarea managementului presiunii. Sistemul de presiune s-a bazat în principal pe controlul și monitorizarea sarcinilor angajaților. Cu această practică nu s-au obținut rezultate bune, așa că a ajuns să fie ineficient.

Desigur, managementul prin obiective a devenit popular la Peter Drucker în lucrarea sa The Practice of Management în 1954. Este un instrument foarte eficient deoarece începe cu stabilirea scopurilor și obiectivelor și se termină cu evaluarea performanței.

În plus, managementul pe obiective urmărește să profite de abilitățile pe care le au angajații și să-i motiveze pentru atingerea obiectivelor propuse. Întrucât, dacă obiectivele sunt atinse, angajații pot obține o oarecare recunoaștere.

Faze de administrare pe obiective

Managementul pe obiective urmează următoarele etape:

1. Definirea obiectivelor organizatiei

În primul rând, sunt stabilite obiectivele organizaționale. Acest punct este foarte important pentru că definesc acțiunile pe care companiile trebuie să le urmeze pentru a atinge eficacitatea muncii lor. Obiectivele trebuie gestionate într-un mod adecvat, astfel încât să fie atinse în timpurile determinate.

2. Definirea obiectivelor muncii

În al doilea rând, obiectivele organizaționale sunt comunicate de către management tuturor angajaților din organizație. Directorul sau superiorul trebuie să comunice nu doar obiectivele generale ale organizației, ci și întregul plan de acțiune, strategiile și modul de procedură care trebuie urmat la locul de muncă.

Cu alte cuvinte, definește ce trebuie să facă fiecare muncitor pentru a atinge îndeplinirea obiectivelor. Acest lucru este decisiv pentru a obține rezultatele așteptate. În această fază, fiecare lucrător întocmește o listă de obiective în care se vor reflecta sarcinile și obligațiile sale.

Desigur, obiectivele de lucru sunt supravegheate și aprobate de către superior. Pentru a angaja superiorii si angajatii din subordine. Angajamentul stabilit este esențial pentru obținerea rezultatelor.

3. Urmăriți performanța și progresul

În al treilea rând, performanța și progresul trebuie monitorizate. Deoarece acest lucru asigură că procesul de management prin obiective este eficient.

În această fază este necesar:

 • Pregătiți planuri și obiective pe termen scurt și lung.
 • Implementarea unor controale eficiente.
 • Proiectați o structură organizațională clară în care sunt definite nivelurile de autoritate și repartizarea responsabilităților. Pentru ca acest lucru să ajute la luarea deciziilor.
 • Identificați ceea ce este inutil și contraproductiv pentru performanța și atingerea obiectivelor.
 • Utilizarea termenilor și conceptelor uzuale legate de managementul prin obiective. Acest lucru va ajuta la măsurarea mai obiectivă a performanței și progresului planurilor.

Evident, evaluarea și măsurătorile performanței trebuie să fie clare, explicite, simple și de încredere atât pentru angajații implicați, cât și pentru supraveghetori. Deoarece ele pot servi chiar la modificarea obiectivelor și acțiunilor care sunt întreprinse.

În plus, evaluările performanței angajaților ar trebui făcute periodic și târziu în proces. Toate acestea pentru a verifica indeplinirea obiectivelor.

4. Feedback

În sfârșit, trebuie efectuat un proces continuu de feedback, privind măsurarea performanței și a obiectivelor atinse. Asta pentru ca toți cei implicați să-și cunoască progresul și să poată lua măsuri corective asupra propriei performanțe.

De asemenea, este important să aveți întâlniri regulate cu superiorii și angajații din subordine. În aceste întâlniri periodice se va putea evalua și revizui gradul de progres realizat în obținerea rezultatelor.

Managementul pe obiective
Managementul pe obiective
faze

Avantajele managementului pe obiective

Principalele avantaje ale aplicării managementului pe obiective sunt:

 • Asigură implicarea angajaților.
 • Îmbunătățește procesul administrativ, deoarece îi obligă pe manageri să planifice, să organizeze, să controleze și să ofere feedback pe tot parcursul procesului.
 • Fiecare lucrător știe exact care este rolul și sarcina care trebuie îndeplinită în cadrul organizației. Din moment ce lucrează cu obiective specifice.
Managementul prin obiective Avantaje
Managementul pe obiective
avantaj

Dezavantajele managementului pe obiective

Printre principalele dezavantaje putem aminti:

 • Dificultate în transmiterea și predarea filozofiei managementului pe obiective.
 • Puncte slabe în furnizarea standardelor, în special persoanelor care trebuie să stabilească obiectivele.
 • Limitări la determinarea obiectivelor pe termen scurt și lung.

În concluzie, se poate spune că managementul pe obiective pleacă de la stabilirea obiectivelor generale. Acestea sunt simplificate și devin specifice astfel încât fiecare departament al companiei sau chiar fiecare persoană, știe exact ce trebuie să facă pentru a obține rezultatele. Motivul pentru care managerii și angajații ar trebui să participe la definirea acestuia. Odată definit, progresul trebuie revizuit periodic și recompense oferite pentru obținerea rezultatelor. Toată lumea lucrează motivată și are clar ce trebuie să facă pentru a atinge obiectivele.