Mai mare ca

Mai mare ca

Mai mare ca

Mai mare decât” este o expresie matematică care este scrisă cu simbolurile <și>.

Expresia „mai mare decât” este folosită în matematică, în special într-o inegalitate matematică. Această inegalitate matematică poate fi între numere, necunoscute și funcții de diferite tipuri.

De exemplu, pentru a spune că 5 este mai mare decât 3, îl putem exprima astfel:

5> 3

Sau, am putea spune și așa.

3 <5

Părțile simbolului?

În general, avem trei simboluri pentru a compara expresii matematice:

• Egal (=)
• Mai mare ca
• Mai mic ca

Simbolurile pentru „mai mare decât” și „mai puțin decât” sunt aceleași. Singurul lucru pe care, în funcție de locul în care se află partea deschisă și partea închisă, trebuie să punem simbolul într-o direcție sau alta.

Există un truc să nu fie confundat niciodată cu semnele → partea deschisă indică întotdeauna cel mai mare număr.

Interpretați „mai mare decât”

Compararea a două numere este foarte ușoară. De exemplu, știm că 10 este mai mare decât 2, că 3 este mai mare decât 2 sau că 21 este mai mare decât 20. Cu toate acestea, atunci când intră în joc funcțiile matematice, lucrurile se schimbă puțin. Să vedem un exemplu

Să presupunem că vrem să graficăm că y> 8 + 2x

Deci, mai întâi luăm ecuația ca o egalitate și rezolvăm acele puncte în care variabilele sunt egale cu zero

dacă y = 0

0 = 8 + 2x

x = -4

Prin urmare, punctul din planul cartezian ar fi (-4,0)

dacă x = 0

y = 8

Prin urmare, punctul din planul cartezian ar fi (8,0)

Apoi putem vedea în grafic că zona umbrită este ceea ce ar corespunde ecuației y> 8 + 2x

Mai mare ca

Acum să presupunem că am următoarea ecuație pătratică:

Mai mare de 3

Așa că luăm mai întâi ecuația din dreapta și desenăm parabola care corespunde atunci când o punem egală cu zero.

Când rezolvăm ecuația, constatăm că valorile lui x când y este egal cu zero sunt – 0,3874 și 1,7208. Deci, acestea sunt cele două puncte prin care trebuie să treacă parabola, așa cum vedem în graficul următor (Ecuația poate fi rezolvată într-un calculator online).

În grafic, parabola traversează axa x când valoarea lui x este -0,3874 (o aproximăm la -0,39) și 1,7208 (sau 1,72).

Mai mare de 2

Apoi rezolvăm valoarea lui y când x este egal cu zero, care este -2 (punctul negru de pe grafic). În cele din urmă, pentru a afla care ar trebui să fie zona care trebuie umbrită, schimbăm x și y la 0:

0> 0-0-2

0> -2

Întrucât este adevărat, trebuie să umbrim zona în care se află punctul (0,0), adică în cadrul parabolei, ceea ce ar corespunde inegalității.

Scurtă istorie a liberalismului

  • Globalizarea
  • Declarația de venit
  • Matricea Kraljic