Luptă de clasă

Lupta de clasă este un concept aparținând socialismului, fiind baza sa teoretică. Ea stabilește că existența sa este necesară, plasând ca partide antagonice clasa muncitoare sau muncitoare și burghezia capitalistă.

Luptă de clasă

Principiul luptei de clasă într-o societate sau o economie este piatra de temelie a înțelegerii sau studiului realității realizate de teoriile socialiste, marxiste și comuniste.

Existența unei anumite tensiuni sau conflict între diferitele clase sociale (proletariat versus burghezia capitalistă) este o cauză suficientă pentru reorganizarea unui stat cu socialismul ca axă și egalizarea fiecărui individ față de stat.

Lupta de clasă 3

Concepție istorică a luptei de clasă

În ciuda faptului că acest concept este marcant socialist și dezvoltat pe scară largă în teoriile lui Marx sau Engels, se subliniază în acestea că, din punct de vedere istoric, lupta de clasă a existat cu mult înainte de apariția societății capitaliste ca urmare a industrializării.

În acest fel, fenomene precum sclavia sau existența regimurilor feudale cu vasalii sau plebei corespunzători acestora sunt înțelese ca exemple clare ale existenței inegalităților în diferite societăți de-a lungul timpului.

În același timp, merită menționat că există puncte de vedere și concepții diferite cu privire la lupta de clasă. Astfel, putem găsi viziunea anarhistă, conservatoare și marxistă. Din concepția anarhistă, lupta de clasă se bazează pe originea termenului inventat de Nicolae Machiavelli. La rândul ei, viziunea conservatoare nu este marcată de niciun moment istoric, întrucât se bazează pe ideea că cele mai sărace clase caută să se îmbogăţească şi să-şi schimbe statutul social. În sfârșit, viziunea marxistă este marcată clar de opera lui Karl Marx, care își stabilește propria viziune asupra subiectului.

Obiectivele luptei de clasă

Din punct de vedere teoretic socialist, existența luptei de clasă presupune realizarea unor obiective:

  • Progresul social, politic și economic nu poate fi realizat decât prin lupta de clasă și prin realizarea (în starea sa finală) a dictaturii proletariatului.
  • Este necesar să plasăm elemente antagonice în extreme: proletariatul care își oferă capacitatea de a lucra împotriva clasei burgheze care deține factorii de producție într-un anumit loc și îi angajează pe cei dintâi.
  • Singura modalitate de a aboli lupta este stabilirea unei societăți egalitare și fără clase. Pentru socialism, vorbim de dictatura proletariatului prin intermediul unei revoluții.
  • Pasul necesar înainte de acest scop ar fi dezvoltarea conștiinței de clasă corespunzătoare.