Evaluare

Impozitul este o cifră, un procent sau un coeficient care indică suma unui impozit pe care un contribuabil trebuie să o plătească statului.

Evaluare

Garanția este utilizată pentru a cuantifica suma care trebuie plătită pentru un impozit. Adică măsoară partea care revine puterilor publice.

Cum se calculează garanția

Impozitul se aplică direct pe baza de impozitare pentru a calcula impozitul integral. Sau în cazul în care există vreo reducere, a bazei impozabile.

Atunci când impozitul este un procent, acesta se înmulțește direct cu cota de impozitare. Prin urmare, impozitul se calculează după cum urmează:

Rată integrală = Baza de impozitare x Cota de impozitare

Pentru a înțelege impozitul, este necesar să înțelegem în ce constă baza de impozitare, baza impozabilă și taxa integrală.

 • Baza de impozitare: Este suma monetara sau nemonetara care arata capacitatea economica a contribuabilului.
 • Baza impozabilă: Este rezultatul practicării, în baza impozabilă, a reducerilor stabilite prin Lege pentru anumite impozite sau impozite. Am putea spune că este baza netă.
 • Rata integrala: Este rezultatul aplicarii cotei de impozitare corespunzatoare bazei impozabile.

Exemplu de drept de drept

Un exemplu practic pentru a înțelege ce este taxa este taxa pe TVA. Un subiect cumpără un produs care are o cotă de impozitare de 2% și prețul produsului este de 100 EUR. Taxa pe care trebuie să o plătiți pentru achiziționarea acestui produs este de 2 euro, care este taxa integrală.

Baza de impozitare Baza de plată Tip de taxă Taxa intreaga
100 € Presupunem că nu există reduceri. 100 € 2% 2 €

100 x 2% = 2 EUR taxă completă

Tipuri de garanție

Taxele vor depinde de baza impozabilă la care urmează să impoziteze pentru a determina cota care urmează să fie colectată de entitatea publică.

 • Impozit specific sau sumă fixă. Acest tip de impozit este utilizat pentru bazele de impozitare nemonetare. Acesta va fi impozitat în sume de bani pe unitatea de bază impozabilă. Un exemplu de acest tip de taxă este taxa pe hidrocarburi și se percepe în euro pe litru.
 • Impozit procentual sau alicotă: Baza de impozitare pe care se va aplica acest impozit este de natură monetară. Se pot distinge mai multe tipuri:
  • Rată fixă: este un impozit proporțional. Procentul care se aplică bazei nu depinde de cuantumul acesteia, ci este stabilit în prealabil de către stat. Un exemplu este taxa pe TVA.
  • Rata variabila: este o taxa progresiva. Procentul de aplicat va depinde de valoarea bazei de impozitare. Poate fi împărțit în două clase în același timp:
   • Alicote pe secțiuni sau pe trepte: În acest caz, baza de impozitare va fi împărțită pe secțiuni și se va aplica fiecărei părți procentul corespunzător. Odată ce procentul acestuia a fost aplicat fiecărei tranșe, se vor adăuga cotele rezultate, iar rezultatul acestei sume va fi suma taxei care urmează să fie colectată de stat. Un exemplu de acest tip de impozit este impozitul pe venit sau IRPF.
   • Alicote pe clase sau continue: În funcție de valoarea bazei de impozitare, un singur impozit va fi impozitat, iar rezultatul aplicării acelui impozit la baza de impozitare va fi suma impozitului care urmează să fie colectată de stat.

Un exemplu practic de garanție

Să vedem exemple în funcție de tipul de garanție:

Exemplu de impozit pe tranșe

Pentru a exemplifica impozitul pe tranșe sau pe etape, vom folosi un subiect cu o bază impozabilă (pe care urmează să aplicăm taxa) de 43.000 €. Scara este următoarea:

Baza de plată Tip de taxă
0 € – 10.000 € 5%
10.001 € – 25.000 € cincisprezece%
25.001 € – 45.000 € douăzeci%
 • Pentru primii 10.000 EUR plătiți 500 EUR, adică 5% din 10.000 EUR.
 • Pentru al doilea € 15.000 plătiți € 2.250. Este rezultatul a 15% din 15.000 de euro, care este corespunzătoare celei de-a doua tranșe (25.000 – 10.000).
 • Iar pentru restul de 18.000 de euro el plătește 3.600 de euro. Este rezultatul a 20% din 18.000 de euro, care este cea corespunzătoare tranșei a treia (43.000 – 25.000).
 • Total: 500 € + 2.250 € + 3.600 € = 6.350 €

Cei 6.350 de euro vor fi taxa integrală care va fi plătită Statului. În acest tip de impozit depinde de valoarea bazei impozabile și în plus față de fiecare tranșă se aplică o cotă diferită.

Exemplu de garanție continuă

Să exemplifice tipul de impozit continuu cu același subiect ca în cazul precedent (bază impozabilă de 43.000 €) și cu același tabel de cote de impozitare, dar în acest caz ținând cont că este un tip de impozit continuu pe clase.

Subiectul exemplului ar fi în clasa a treia și se va aplica 20% la întreaga bază impozabilă:

20% din 43.000 € = 8.600 €

Prin urmare, taxa dvs. integrală care trebuie plătită statului va fi de 8.600 EUR.