Eurostat

Eurostat este sistemul statistic al Uniunii Europene însărcinat cu realizarea măsurătorilor unui număr mare de variabile economice din diferitele birouri de statistică ale țărilor membre. În acest fel, acestea sunt integrate într-o singură bază de date comună.

Eurostat

Eurostat, cea mai comună denumire pentru Oficiul European de Statistică, este un organism aparținând Comisiei Europene însărcinat cu centralizarea și gestionarea datelor statistice pentru Uniunea Europeană. Evoluția sa a mers mână în mână cu cea a actualei Uniri încă de la originea ei în secolul trecut.

Această instituție cu sediul în Luxemburg este, la rândul său, utilă pentru a oferi coeziune și coerență metodologiei statistice utilizate de țările membre ale Uniunii. Astfel, Eurostat s-a impus în ultimele decenii ca un instrument comunitar vital atunci când vine vorba de furnizarea de statistici europene de diferite categorii.

Ce tipuri de date oferă Eurostat?

Datele colectate de Eurostat răspund nevoii autorităților europene de a avea elemente de comparații numerice între diferitele regiuni. Principalele subiecte de măsurare sunt:

 • Statistici generale si regionale .
 • Economie și finanțe .
 • Populația și condițiile sociale .
 • Industrie, comerț și servicii .
 • Agricultura si pescuitul .
 • Comert extern
 • Transport
 • Mediu și energie .

Cum funcționează Eurostat

Funcționarea de bază a Eurostat este caracterizată de integrarea diferitelor instituții sau oficii de statistică ale membrilor Comunității. Acest conglomerat formează baza Sistemului Statistic European (SEE), care garantează consistența în metodologia comună a datelor obținute.

Organigrama managerială a Eurostat se bazează pe o listă de șapte adrese, în funcție de activitatea sau domeniul de activitate.

Organigrama Eurostat Principalele subiecte asupra cărora se dă lumină statistică în acest organism ar fi comportamentul indicilor prețurilor, ratele de creștere economică, evoluția ratei șomajului în diferitele țări ale Uniunii Europene și multe altele.

Bazele de date colectate sunt gratuite, publice și liber accesibile prin diferite mijloace. De exemplu, prin publicații scrise regulate sub formă de planuri, rapoarte anuale sau alte resurse electronice.

Principalele funcții ale Eurostat

Această instituție se ocupă de compilarea și structurarea unor tipuri foarte diverse de date în diferitele măsurători efectuate în țările membre. În acest fel, atât aceste teritorii, cât și organele de conducere comunitare își bazează diferitele politici economice pe aceste informații. In acest fel se ocupa de:

 • Stabilirea unui cadru statistic comun pentru toți membrii Uniunii Europene: Eurostat este responsabil pentru furnizarea unui cadru statistic pentru toți membrii. În plus, face acest lucru și pentru principalele instituții de la nivel comunitar, în special pentru Comisia Europeană.
 • Oferiți aceste baze de date într-un mod public și transparent: Una dintre misiunile Eurostat este de a oferi o bază de date publică și de încredere. Nu doar instituțiilor, ci oricărui tip de utilizator.
 • Baza de date pentru Banca Centrală Europeană (BCE): Pentru a lua decizii corecte de politică monetară aveți nevoie de date. BCE se bazează pe datele Eurostat pentru a afla unde ar trebui să orienteze politica monetară. Cu alte cuvinte, dacă ar trebui să facă o politică monetară expansionistă sau o politică monetară restrictivă.
 • Comparați regiuni sau țări: Derivată din prima funcție, este cea de comparare a diferitelor economii. Cu alte cuvinte, oferirea unui cadru statistic comun permite compararea cu mult mai multă fiabilitate a indicatorilor economici din diferite țări.