Diferența dintre stat și guvern

Diferența dintre stat și guvern este că al doilea face parte din primul. Cu alte cuvinte, Guvernul este, împreună cu populația și teritoriul, o parte a statului.

Diferența dintre stat și guvern

În viața de zi cu zi, conceptele de stat și guvern tind să fie frecvent confundate.

Prin urmare, ideea articolului este de a oferi cititorului idei generale despre ce este statul, precum și despre ce este Guvernul. Permițând diferențierea ambelor concepte, precum și responsabilitatea care revine ambelor entități.

Prin urmare, în primul rând și înainte de a continua, trebuie să știm ce este Statul și ce este Guvernul.

Ce este un stat?

Un stat este înțeles ca ansamblul instituțiilor publice pe care o anumită țară le deține. Aceștia sunt responsabili de reglementarea tuturor activităților care au loc în aceasta, controlând toată activitatea care se generează în țară. În acest sens, este definită ca o organizație politică. Evidențiind însă aspecte fundamentale precum caracterul său atemporal, rămânând indiferent de Guvernul care se află la putere. Statul, trebuie spus, este o organizație care acționează independent, urmând o serie de reguli și legi.

Statul este alcătuit din trei elemente fundamentale: populație, teritoriu și Guvern.

Astfel, se bucură de suveranitate, în mâna poporului. La fel ca și autonomia internă care o definește.

Caracteristicile unui stat

Statul prezintă o serie de caracteristici care guvernează principiile pe care un stat trebuie să le urmeze pentru a se defini ca atare:

 • Are un caracter atemporal, indiferent de Guvern.
 • Are un guvern care îl gestionează și îl dirijează.
 • Are un teritoriu, precum și o populație care se bucură de suveranitate.
 • Este organizat prin organizații care reglementează activitatea.
 • Are o serie de drepturi și obligații pe arena internațională.
 • Este subiectul dreptului internațional public.
 • Este recunoscut și menține relații cu alte state.

Ce tipuri de stat există?

Statul, ca și Guvernul, se poate prezenta într-un mod diferit. Principalele moduri prin care un stat se poate prezenta sunt:

 • Stat federal : puterea fiind împărțită între diferite autonomii de pe întreg teritoriul.
 • Stat unitar : Fiind puterea centralizată, în aceeași putere politică care deține toată puterea.

Ce este un guvern?

Un guvern este un ansamblu de instituții și indivizi care, ajungând la putere printr-o anumită cale, sunt însărcinați cu conducerea și conducerea unui stat. Mai mult, Guvernul este unul dintre elementele sale constitutive, alături de populație și de teritoriu. Astfel, fiecărui stat trebuie să i se prevadă un Guvern, care să se ocupe, pe lângă reprezentarea, conducerea și conducerea acestuia.

Guvernul, urmând această linie, trebuie să se asigure că este garantată suveranitatea în mâna poporului, precum și autonomia internă pe care o prezintă.

Caracteristicile unui guvern

Principalele caracteristici de evidențiat ale unui Guvern sunt:

 • Este temporar.
 • Împreună cu teritoriul și populația, este unul dintre elementele constitutive ale statului.
 • Guvernul manifestă suveranitatea poporului.
 • Poate fi sau nu recunoscut de alte state.
 • Este însărcinat cu gestionarea și conducerea statului.
 • Este alcătuit din persoane și instituții care se ocupă de conducerea statului, precum și de reprezentarea acestuia.
 • Poate fi prezentat sub diferite forme: democratic, dictatură, monarhie.

Ce tipuri de guvernare există?

Principalele moduri prin care un guvern se poate prezenta sunt:

 • Monarhia : Monarhul este cel care deține puterea și conduce statul, în calitate de șef al statului.
 • Democrație : Suveranitatea revine oamenilor, care sunt cei care aleg ce guvern vor să-i reprezinte.
 • Dictatura : Când puterea cade asupra unuia sau mai multor oameni. Cu un guvern dictatorial, drepturile oamenilor sunt suprimate.
 • Anarhism : absența sau lipsa guvernului.
 • Oligarhie : Un grup de câțiva guvernează.

Principalele diferențe între stat și guvern

Astfel, următorul tabel arată principalele diferențe dintre Guvern și Stat:

guvern Stat
Fii parte a statului Este format din Guvern, teritoriu și oameni
Este de natură temporară Are un caracter atemporal
Poate fi recunoscut sau nu Este recunoscut de alte state
Este ansamblul de oameni care administrează și conduc instituțiile Sunt instituțiile care, împreună cu Guvernul, alcătuiesc ceea ce se numește Statul