Diferența dintre cost și cheltuială

Conceptele cost și cheltuială, la fel ca și conceptele valoare și preț, prezintă, în majoritatea cazurilor, situații în care ambele concepte tind să fie confundate, crezând că vorbim despre același lucru. Există însă diferențe clare care, într-un fel, stabilesc împărțirea între cele două concepte.

Diferența dintre cost și cheltuială

Și, deși se poate crede că ambele concepte sunt uneori sinonime, în multe alte împrejurări ele se referă la două situații complet diferite, în care obiectul plății este complet diferit.

Prin urmare, costul sau costul reprezintă totalitatea acelei plăți bănești efectuate de societate, care sunt destinate achitării acelor obligații care sunt necesare pentru menținerea activă a procesului de producție a acelor bunuri și servicii pe care societatea le produce. Acestea, în contabilitate, sunt clasificate drept investiții, deoarece sunt direct legate de veniturile companiei.

Pe de altă parte, cheltuiala reprezintă tot acea cheltuială economică, sau plată, pe care compania o face pentru a produce un produs sau serviciu. Totuși, spre deosebire de cost, cheltuiala, în contabilitate, nu este direct legată de procesul de fabricație, deci nu este considerată ca și cum ar fi o investiție.

În sfârșit, pentru a completa distincția, trebuie să știm că, în timp ce în contabilitate, costurile sunt considerate un activ, cheltuiala, pe de altă parte, este considerată o datorie.

Cost și Cheltuială

Caracteristicile costurilor și cheltuielilor

Principalele caracteristici care motivează distincția sa sunt următoarele:

Cost sau cost:

  • Are legătură cu producția.
  • Este esentiala pentru obtinerea de venituri.
  • Acesta generează o revenire la sfârșitul vieții sale.

Cheltuire:

  • Are legătură cu birocrația și administrarea companiei.
  • Este esențială menținerea părții operaționale a companiei.
  • Nu este asociat cu nicio returnare directă a capitalului.

Exemplu de cheltuieli și costuri

Pentru a termina să ne facem o idee clară asupra diferențelor care există între aceste două concepte, trecem să dăm un exemplu pentru fiecare dintre concepte.

Prin urmare, ca exemplu de cost, am putea include utilajele de care are nevoie o companie și în care investește pentru a obține producție.

La fel, am putea considera ca cost materia prima necesara producerii, precum si instrumentele care permit angajatului sa realizeze si sa finalizeze productia unui bun.

Pe de altă parte, ca exemplu de cheltuieli, putem include cheltuielile cu personalul și salariile pe care le primesc. Totodată, putem include și cheltuieli în impozite, de exemplu; printre o altă serie de jocuri care ar fi incluse aici.