Diferența dintre contabilitatea administrativă și financiară

Diferența dintre contabilitatea administrativă și cea financiară este suma caracteristicilor care disting și, prin urmare, separă ambele modalități contabile. Aceste caracteristici se bazează în principal pe utilitatea pe care o prezintă aceste modalități.

Diferența dintre contabilitatea administrativă și financiară

Există o diferență importantă între modalitățile contabile, cum ar fi cea dintre contabilitatea administrativă și cea financiară.

În timp ce cel administrativ sau managerial se caracterizează prin utilizarea datelor pentru management și în termeni de utilizare internă, cel financiar este mai mult asociat cu colectarea și emiterea de informații în străinătate.

În acest sens, ambele discipline economice coexistă în viața de zi cu zi a majorității organizațiilor sau companiilor comerciale.

În acest fel, este posibil, în același timp, să evidențiem și alte trăsături de diferențiere între ambele tipuri de practică contabilă.

Obiectivele Contabilitatii de gestiune si Contabilitatea financiara

Continuând cu conceptul explicat anterior, în ceea ce privește managementul și organizarea, contabilitatea administrativă este cea care capătă importanță.

Acest lucru se datorează necesității de a măsura cu exactitate acele date utile pentru funcționarea de zi cu zi a unei companii. În multe ocazii, acest tip de informații este de mare importanță pentru alte organizații concurente sau pentru entitățile de reglementare.

Din acest motiv, în scopul comunicării către părți externe sau pentru acționarii înșiși, este necesar să se efectueze colectarea de informații legate de performanța acestora sau de sănătatea lor economică.

În acest moment, activitatea contabilității administrative capătă o importanță deosebită.

Metodologia si reglementarile contabilitatii administrative si financiare

De obicei, există o gamă mai mare de libertate metodologică atunci când vine vorba de contabilitatea managerială. În cele mai multe cazuri, managementul unei companii se poate desfășura după tendințe sau modalități de management foarte diferite.

Alternativ, informațiile financiare ar trebui exprimate pe baza terminologiei sau formatelor stabilite anterior. Acesta este cazul angajamentelor comerciale multiple.

În această linie, este convenabil să subliniem necesitatea adaptării datelor la diferitele reglementări sau legi pe care le prezintă fiecare țară, cum ar fi principiile contabile, de exemplu.

Acest lucru capătă o relevanță deosebită în ceea ce privește rapoartele financiare sau ratele economice, care trebuie exprimate în modele și formate economice împărtășite de piață.

Alte diferențe în funcție de natura fiecărei modalități contabile

Luând în considerare diferențele explicate mai sus, este posibil să se țină cont de alte caracteristici care fac distincție între aceste modalități:

  • Utilitatea informațiilor: În timp ce contabilitatea administrativă ajută la stabilirea strategiilor și a bugetului în mod consecvent, contabilitatea financiară este reflectarea situației unei companii la un moment dat.
  • Natura activității contabile: Contabilitatea administrativă raportează datele administratorilor și managerilor cu putere de decizie. Pe de altă parte, societatea financiară se adresează tuturor tipurilor de părți externe, inclusiv entităților publice de reglementare și altor companii furnizori.
  • Emiterea de rapoarte: În timp ce cea financiară se supune necesității publicării periodice și anterior stabilite a rezultatelor companiei, cea administrativă se bucură de o mai mare libertate, așa cum este definită chiar de organizație.