Costuri de conversie

Costurile de conversie constau în acele costuri care decurg din activitatea de transformare a unei materii prime în stare originală sau virgină într-un produs deja fabricat.

Costuri de conversie

Aceste costuri sunt alcătuite în principal din două costuri, pe de o parte cel al forței de muncă și pe de altă parte cel legat de procesul de transformare sau de fabricație.

De precizat că ne referim la forța de muncă care este direct implicată în procesul de transformare sau de fabricație, așa că trebuie detaliat care angajați au sau nu un rol principal în proces.

La rândul lor, costurile de conversie aparțin costurilor primare. Adică, dacă costurile prime sunt ansamblul cheltuielilor care sunt direct legate de fabricarea unui produs sau de prestarea unui serviciu, în acest caz costurile de conversie fac parte din costurile de producție. Aceasta înseamnă că într-o companie care își dedică activitatea principală prestării de servicii, cu puține excepții, nu vei avea cheltuieli de clasificat drept „costuri de conversie”.

Obiectivele calculării costului de conversie

Calculul sau determinarea costului de conversie încearcă să afle care surse de cheltuieli sunt direct legate de transformarea sau conversia produselor în companie. Prin aceasta, se intenționează în materie de contabilitate internă să se analizeze următoarele date:

  • Identificarea și originea fiecărui cost de conversie.
  • Numărul de costuri care intervin sau alcătuiesc costurile de conversie.
  • Ponderea fiecărui cost de conversie.
  • Detectați costurile ineficiente sau inutile.

Cu setul de date obținut, se va putea, printre altele, după analizarea situației, să se ia o decizie la nivel de contabilitate a costurilor pentru a determina dacă s-a constatat vreun cost care nu este eficient sau un fel de îmbunătățire a procesului de conversie adică se poate aplica.

Formula costului de conversie

În acest caz, deși formula poate părea simplă în comparație cu altele pe care le putem cunoaște în domeniul economic, determinarea costurilor care au o oarecare legătură cu procesul de conversie este o sarcină care necesită o analiză bună.

În plus, etichetarea greșită a unui cost nu numai că ne poate afecta în formula actuală, dar declanșează un mic efect de domino prin neincluderea acestui cost într-o altă formulă sau raport posibil în care ar putea aparține.

Atunci formula ar fi următoarea:

1

După cum se vede, forța de muncă este costul care determină în principal procesul de transformare sau conversie, apoi de aici înainte trebuie să existe costuri de natură similară sau de impact similar.

Exemple sunt alimentările cu energie electrică sau cu apă care sunt utilizate proporțional, adică cu cât mai multă transformare, cu atât este mai mare forța de muncă, dar și consumul de provizii (dacă este cazul).

Exemplu de costuri de conversie

Având în vedere o firmă care se dedică ca activitate obișnuită transformării fructelor în băuturi pe bază de suc sau suc concentrat al acestora, ce cheltuieli ale celor expuse mai jos fac parte din costurile de conversie?

  1. Materie prima
  2. Forța de muncă directă implicată în procesul de producție
  3. Munca directa implicata in activitatea obisnuita in general
  4. Consumabilele pe care le consumă în procesul de fabricație (apă și electricitate)
  5. Repararea punctuală a utilajelor implicate în procesul de fabricație
  6. Costuri diverse implicate direct în procesul de transformare

În acest caz, costurile care ar face parte din procesul de conversie sunt numerele 2, 4 și 6, întrucât sunt cele care participă direct la transformarea materiilor prime într-un produs final.