Capital privat

Capitalul privat este acel tip de capital care este utilizat de agenții economici privați, pentru a-și dezvolta activitățile economice și, prin urmare, a obține un beneficiu economic.

Capital privat

În cadrul clasificării diferitelor tipuri de capital existent, capitalul privat se remarcă prin faptul că este cel în care proprietatea sa revine agenților privați. În acest fel, proprietatea asupra capitalului privat aparține tuturor tipurilor de familii, precum și companiilor. Ei folosesc resursele care alcătuiesc acest capital pentru a obține profituri economice.

În acest sens, capitalul privat devine instrumentul de care dispune sectorul privat pentru a genera profituri, pe baza anumitor resurse.

Astfel, acest capital facilitează dezvoltarea unei mari varietăți de activități economice, prin generarea de bunuri și servicii. Adică constituie investiții private.

Caracteristicile capitalului privat

Modalitatea de capital de tip privat are câteva caracteristici de subliniat:

  • Sursa de investiții : Prin intermediul capitalului privat, investițiile sunt generate și întreprinse într-o mare varietate de modele de afaceri.
  • Origine privată : Acest capital provine din resursele familiilor și companiilor, destinate valorii generale.
  • Relația cu datoria : Adesea, o sursă de finanțare privată este asumarea datoriilor. Cu alte cuvinte, agenții privați primesc împrumuturi sau credite pentru a-și folosi fondurile pentru investiții private.
  • Generator al țesăturii de afaceri: De obicei, capitalul privat este cel mai prezent în diferitele economii ale țărilor. Acest lucru dă naștere la crearea de locuri de muncă și a majorității companiilor unei economii, acoperind majoritatea sectoarelor economice.

Exemple de capital privat

După conceptul de proprietate, capitalul de natură privată cuprinde tot acel ansamblu de capital aparținând agenților care fac parte din sfera privată.

Aceasta presupune că există o mare diversitate de exemple în zi de zi economică. Aceasta ar varia de la mașinile industriale ale unei companii locale, până la colecția picturală a unui individ.

Din punct de vedere contabil, capitalul social este un exemplu privat al aporturilor care, inițial, sunt făcute de parteneri la crearea unei societăți comerciale. Acestea pot fi atât monetare, cât și în natură.