CAPEX

Capex (cheltuieli de capital), în spaniolă cheltuieli de capital, reprezintă investiția în capital sau active imobilizate pe care o face o companie fie pentru a achiziționa, a menține sau a-și îmbunătăți activele imobilizate.

CAPEX

Se explică ca investiția necesară pentru menținerea sau extinderea activelor de capital (fabrici, utilaje, vehicule etc.). Este foarte important in cadrul activitatii unei companii si a evolutiei sale viitoare.

Știm că viitorul unei companii, creșterea acesteia și fluxurile de numerar pe care le generează vor depinde de investițiile realizate. Prin urmare, Capex este un element extrem de relevant în afacerile unei companii. În plus, ne oferă informații despre dacă compania investește pentru a continua să crească sau pur și simplu pentru a se menține.

Dezagregarea Capex

Investiția în active fixe de către societate poate fi clasificată în două tipuri, în ceea ce privește obiectul investiției respective:

  • Capex de întreținere : este cunoscut ca investiție de înlocuire. Adică investiția necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu deprecierea și amortizarea activelor fixe. Deci ar putea fi înțeleasă ca investiția necesară a companiei pentru a menține același nivel actual al vânzărilor.
  • Expansion Capex : Este investiția necesară în active fixe pentru a crește nivelul actual al vânzărilor. Adică ce investește compania pentru a achiziționa noi mijloace fixe și/sau pentru a le îmbunătăți pe cea actuală.

Prin urmare, investiția totală în Capex de către companie va fi suma celor două anterioare. Cu care, o companie va realiza o strategie de expansiune atunci când nivelul total al Capex este mai mare decât cheltuiala cu amortizarea. Aceasta înseamnă că investiți nu numai pentru a reumple activele, ci și pentru a le crește sau îmbunătăți.

Găsirea Capex în situațiile financiare

Investiția realizată de companii în Capex se regăsește direct în situația fluxurilor de numerar. Mai precis în fluxul de numerar al activităților de investiții. Cu toate acestea, există o formulă foarte simplă pentru a o putea calcula folosind doar contul de venit și bilanţ.

După cum s-a menționat mai sus, Capexul total va fi suma întreținerii și extinderii. În plus, am asimilat cheltuielile de întreținere cheltuielilor de amortizare a companiei. Prin urmare, formula de calculare a Capex-ului pleacă de la această sumă. Din punct de vedere matematic, calculul său este următorul:

Capex = Imobilizări corporale nete (anul t) – Imobilizări nete, instalații și echipamente (anul t-1) + Amortizare (anul t)

Cu alte cuvinte, pentru a calcula Capex-ul urmează următorii pași:

  1. Luăm bilanțul companiei pentru anul curent și ne uităm la datele activelor nete.
  2. Din Activul net curent scădem Activul net din soldul anului precedent.
  3. La rezultat adăugăm și cheltuiala cu amortizarea pentru acest an care se regăsește în contul de profit și pierdere.

Exemplu CAPEX

Să presupunem o companie care și-a publicat bilanțul pentru anul anterior și curent și contul său de venit curent. Și cu asta vrem să vedem investiția în Capex făcută în acest an.

Bilanț rezumat (cifre în mii de euro)
Activ Anul 0 Anul 1 pasiv Anul 0 Anul 1
Cutie 5 8 Datorie Fra pe termen scurt 150 200
Stocuri 150 100 Furnizorii 200 76
Clienți 300 500 Remun în așteptarea plății 75 23
Avansuri către personal cincizeci 65 Creditori (nefiscale) 32 58
Alte active circulante cincizeci 2 Alte datorii circ 25 douăzeci
Total active circulante 555 675 Total datorii curente 482 377
Imobilizări financiare 325 0 Altă răspundere pe termen lung cincisprezece 36
Active fixe nete 550 800 Datorii financiare pe termen lung 225 69
Alte active fixe 42 107 Total datorii pe termen lung 240 105
Total active imobilizate 917 907
Fonduri de capitaluri proprii 750 1.100
TOTAL ACTIVE 1.472 1.582 LIABILITATI TOTALE 1.472 1.582

Fiind declarația de venit:

Sumar declarația veniturilor
mii de euro Anul 1
Vânzări 2.000
Costul vânzărilor (600)
Marja brută 1.400
Cheltuieli personale (250)
Cheltuieli generale (cincizeci)
Alte cheltuieli (cincisprezece)
EBITDA 1.085
Amortizare (65)
EBIT 1.020
Venituri financiare 35
Cheltuieli financiare (55)
Rezultate financiare (douăzeci)
Rdo înainte de impozitare 1.000
Impozite (300)
Profit net 700

Urmând formula descrisă mai sus și cu ajutorul situațiilor financiare ale companiei atașate în exemplu, rezultatul investiției în Capex va fi:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

După cum vedem în acest caz, compania desfășoară o politică de extindere, deoarece Capex> Amortizări.