Capacitate instalata

Capacitatea instalată este un raport de producție care determină performanța maximă posibilă așteptată de o companie ținând cont de resursele utilizate și într-o perioadă de timp.

Capacitate instalata

Firmele dedicate producerii sau producerii anumitor bunuri au conceptul de capacitate instalata ca modalitate de cunoastere a nivelurilor lor maxime posibile in termeni productivi.

Acestea fiind spuse, companiile încearcă adesea să asocieze aceste tipuri de măsurători cu alte aspecte esențiale în producție, precum eficiența. În acest sens, companiile caută să acceseze anumite niveluri de optimizare a resurselor lor.

Adică, ideea este de a cunoaște nivelul maxim de productivitate având în vedere anumite caracteristici și anumite inputuri, utilizate eficient.

Aceste resurse sunt capacitatea-ore ale utilajelor de care dispune firma, planificarea orară a forței de muncă sau resursele sub formă de capital existent.

Ținta capacității instalate

Importanța principală a estimării capacității instalate este evaluarea posibilelor performanțe economice pe care o va obține o companie prin operarea pe o anumită piață, cunoscându-i posibilitățile de aprovizionare.

Acest concept economic este de obicei exprimat în termeni cuantificabili și numerici, sub forma cantității maxime producibile.

Ca unități de producție, un exemplu ar fi să spunem că o companie de piane are o capacitate instalată translabilă la maximum 4.000 de piane pe an. Aceasta, având în vedere condițiile și resursele disponibile.

Capacitatea instalată și cererea

Este obișnuit ca capacitatea instalată să fie legată de un alt concept important, cum ar fi cererea.

Aceasta pentru că, în primul rând, o companie trebuie să cunoască raportul cererii existent pe piața sa, fie din punct de vedere geografic, fie prin preferințele potențialilor consumatori.

Cu alte cuvinte, atunci când capacitatea instalată depășește cererea, acea fabrică va experimenta un exces de producție care nu va fi consumat. Cu alte cuvinte, veți lucra mai mult decât este necesar și veți folosi utilaje și muncitori în mod ineficient.

Dacă apare cazul invers în care capacitatea instalată este mai mică decât cererea pieței menționate, societatea producătoare nu ar avea suficientă capacitate pentru a satisface nevoile consumatorilor menționați. Ar fi lipsă.

Modificări ale capacității instalate

Capacitatea instalată a unei fabrici de producție este susceptibilă la schimbări sau modificări constante, deoarece în majoritatea cazurilor sectorul industrial este actualizat cu noi tehnologii și strategii de producție.

În acești termeni, este importantă și evoluția modelelor de organizare a muncii și proiectarea instalațiilor. De asemenea, evident, în perioadele de reparații sau defecțiuni ale resurselor tehnologice și logistice.

Pe de altă parte, cazul producției care rămâne constantă pe tot parcursul anului nu este similar cu cel al producției sezoniere. Un caz de producție constantă este laptele, de exemplu. Cu toate acestea, capacitatea instalată a producătorilor de decorațiuni de Crăciun va varia în perioadele succesive ale anului.