Atribuțiile administratorilor societăților cotate la bursă

Atribuțiile administratorilor societăților cotate la bursă sunt liniile directoare și obligațiile pe care Legea Societăților de Capital le prevede în reglementările spaniole în acest sens. Astfel, se stabilește modul în care companiile de afaceri ar trebui să fie conduse și dirijate.

Atribuţiile administratorilor societăţilor cotate la bursă

În prezent, atribuțiile administratorilor societăților cotate la bursă sunt cuprinse în Legea Societăților de Capital, mai precis în Capitolul V al Titlului VII, denumit „Răspunderea administratorilor”.

În legislația spaniolă, aceste concepte au fost dezvoltate treptat prin diferitele actualizări de reglementare pe care acest domeniu le-a experimentat de-a lungul anilor. Principalele antecedente privind atribuțiile administratorilor se regăsesc în Legea societăților pe acțiuni din 1951, cu revizuirile corespunzătoare în următoarele decenii, și Legea transparenței din 2003, un pas anterior înaintea actualei legi promulgate în 2014.

Odată cu legislația actuală, atribuțiile administratorilor companiilor listate și multe alte puncte de reglementare au fost întărite pentru a semnala și îmbunătăți responsabilitățile acestora.

Practic, punctele pe care se bazează această serie de îndrumări sub formă de îndatoriri sunt două: datoria de diligență și datoria de loialitate. Pe măsură ce legea este aprofundată, ambele îndatoriri sunt explicate cu atenție în privințe diferite.

  • Îndatorirea de diligență: Prin lege, administratorii trebuie să își exercite efectiv funcția, să se informeze cu promptitudine și cu sârguință despre progresul și buna funcționare a companiei, să numească și să revoce manageri, să își asume responsabilitatea pentru sarcinile de supraveghere sau supraveghere ale companiei și să acționeze în consecință. si in conformitate cu reglementarile in vigoare si statutul propriu al societatii.
  • Datoria de loialitate: Administratorii vor avea obligația de a îndeplini această funcție făcând-o ca reprezentanți fideli ai societății și îndeplinite cu bună-credință. Responsabilitatea lor atunci când iau decizii într-un mod care este benefic pentru companie și nu pentru ei înșiși este, de asemenea, importantă. Cu alte cuvinte, evitarea potențialelor conflicte de interese.