Administrare prin valori mobiliare

Managementul prin valori mobiliare este un nou mod de gestionare pe care îl folosesc companiile. Aceasta constă în alegerea unui set de valori care sunt împărtășite și puse în practică de către toți oamenii care lucrează într-o companie.

Administrare prin valori mobiliare

În principiu, este o nouă cultură organizațională în care șeful își asumă rolul cel mai important pentru ca aceasta să funcționeze, fiind responsabil de alinierea muncii care se desfășoară în întreaga organizație. Pentru ca aceasta să funcționeze eficient, toți angajații companiei sunt obligați să se angajeze să pună în practică valorile alese. Aceste valori ar trebui să fie principalele elemente care inspiră munca de zi cu zi a companiei.

Fără îndoială, principalii reprezentanți ai administrației prin valori sunt Ken Blanchard și Michael O’Connor care consideră că mărimea companiilor și nivelul profiturilor acestora nu mai sunt elemente suficiente pentru a determina nivelul lor de competitivitate. Pentru ei, o companie de succes este una care se diferențiază prin calitatea serviciului pe care îl oferă clienților. Dar, de asemenea, pentru că oferă o calitate excelentă a vieții lucrătorilor lor.

Cum funcționează managementul valorilor mobiliare?

Mai presus de toate, pentru ca acest tip de administrație să funcționeze este necesar ca toate grupurile de interese care colaborează cu firma să rămână motivate. Motivația implică faptul că toată lumea este dispusă să își îndeplinească angajamentul de afaceri față de companie.

De remarcat faptul că grupurile de interese sunt formate din toate persoanele care colaborează în interiorul și în afara companiei. Persoanele care fac parte din grupurile de interese pot fi antreprenori, proprietari, angajați, furnizori, distribuitori și oricine colaborează cu compania. Motivația se realizează printr-un set de practici de afaceri.

Ce sunt valorile?

Valorile sunt scopurile care definesc motivul de a fi a unei companii. Valorile reprezintă un set de credințe fundamentale care ajută la alegerea unui lucru în detrimentul altuia, sau facilitează alegerea între un tip de comportament și altul. Acest lucru permite stabilirea unor obiective individuale sau colective.

Prin urmare, valorile unei companii reprezintă un set de principii profesionale și etice pe care colaboratorii săi se angajează să le respecte și să le aplice în toate activitățile lor.

Ce rol joacă liderul?

Managementul prin valori necesită un lider care să aibă abilitățile și abilitățile necesare pentru a influența comportamentul celorlalți. Liderul trebuie să se asigure că toți angajații lucrează motivați pentru atingerea scopurilor și obiectivelor propuse.

În consecință, gestionarea după valori are nevoie de un lider care să fie în fruntea întregului proces. Acest lider poate fi managerul, șeful sau directorul companiei. Liderul trebuie să evalueze dacă îndeplinește în mod adecvat activitățile de realizare, conectare și integrare. Aceste trei activități sunt considerate piloni fundamentali pentru acest tip de administrație. Din acest motiv, aceste trei activități sunt cunoscute ca cele trei acte ale vieții.

Activități de bază

Cele trei activități care constituie elementele cheie ale administrației pe valori sunt:

1. Efectuează

În primul rând, performanța este o activitate sau un act fundamental pe care îl îndeplinește orice ființă umană. Numai omul este capabil să stabilească și să stabilească scopuri care nu sunt legate doar de sfârșitul supraviețuirii. Realizarea presupune stabilirea unor obiective pentru viitor. Cu cuvinte mai simple, a realiza înseamnă a face pentru a deveni.

2. Conectați-vă

În al doilea rând, conectarea este o activitate care constă în a putea relaționa cu ceilalți. Înseamnă că este necesar să ne investim timpul, capacitățile și o parte din viața noastră alături de alți oameni. Acești oameni pot fi familie, prieteni, colegi de muncă sau oricine ne face să ne simțim bine.

3. Integrați

În al treilea rând, integrarea înseamnă a putea combina activitatea de a face și a conecta. La integrare se definesc valorile sau scopurile considerate semnificative. Aceste valori vor fi folosite în viața de zi cu zi pentru că sunt importante la nivel individual. Dar ele sunt importante și pentru toți cei cu care interacționăm. Prin integrarea lui se schimbă pentru a putea fi.

Administrare prin valori mobiliare 1
Administrare prin valori mobiliare
Activități de bază

Cât de important este cuvântul șef în managementul valorilor mobiliare?

Acum, pentru ca o companie să aibă succes folosind managementul prin valori, trebuie să țină cont de importanța cuvântului șef, întrucât toți cei care colaborează cu o companie, indiferent de funcția pe care o dețin, trebuie să gândească, să simtă și să acționeze ca lider.

Cum să înțelegeți fiecare dintre literele care compun cuvântul șef

Semnificația și importanța fiecărei litere sunt următoarele:

1. Litera J

Într-adevăr, litera J reprezintă clienții organizației. Fiecare companie trebuie să se caracterizeze prin serviciile de calitate pe care trebuie să le ofere clienților săi. Clienții ar trebui să fie elementul principal în definirea și implementarea oricărei strategii de marketing.

2. Mai întâi E

Apoi primul E al acestui cuvânt este identificat cu angajații companiei. Compania trebuie să se angajeze să creeze un mediu de lucru plăcut și satisfăcător. Acest lucru îi va face pe lucrători să se simtă bine în ceea ce privește munca lor. Acest nivel de bunăstare atins va permite angajaților să dezvolte un sentiment ridicat de apartenență la companie. Dacă simt că sunt o parte importantă a companiei, ei vor lucra pentru atingerea obiectivelor și valorilor comune ale organizației.

3. Litera F

La rândul ei, litera F simbolizează proprietarii companiei. Acest lucru ne permite să înțelegem că pentru ca o companie să aibă succes trebuie să genereze profituri. La rândul lor, profiturile sunt posibile atunci când companiile sunt bine gestionate, deoarece toate resursele sunt utilizate eficient și eficient.

4. Al doilea E

Al doilea E al cuvântului șef este asociat cu grupurile de interese care colaborează cu compania. Părțile interesate pot fi clienți, furnizori, distribuitori și chiar concurenți. Trebuie create legături de încredere între companie și părțile interesate sau grupuri semnificative ale acesteia.

Care este procesul urmat în managementul valorilor mobiliare?

Fazele managementului valorilor mobiliare sunt descrise mai jos.

1. Proces de clarificare a valorilor

Desigur, în această primă fază trebuie clarificate valorile, scopurile și misiunea care identifică compania. Acest proces poate fi rezumat după cum urmează.

  • Se cere mai întâi aprobarea proprietarului.
  • Managerul, echipa de management și părțile interesate își prezintă ideile separat.
  • Apoi, managerul, echipa de management și părțile interesate își împărtășesc ideile și le compară.
  • În continuare, se face o sinteză cu toate contribuțiile pentru definirea misiunii și a valorilor recomandate. Această sinteză este prezentată consiliului de administrație pentru aprobarea corespunzătoare.

2. Procesul de comunicare

Apoi, în a doua fază, toți angajații trebuie să fie informați despre misiunea și valorile care identifică compania. Aceste informații sunt puse la dispoziția angajaților printr-o formă de comunicare adecvată. S-ar putea folosi prelegeri, rapoarte, postere printre unele care pot fi menționate.

3. Aliniați

În cele din urmă, alinierea este cea mai importantă fază a gestionării după valori. Odată ce misiunea și valorile au fost comunicate tuturor angajaților, toate eforturile sunt concentrate pe comportamentul și practicile organizaționale. Scopul este ca practica și conduita organizațională să fie în concordanță cu declarațiile misiunii și cu valorile companiei. Doar dacă există coerență, scopurile și obiectivele pot fi atinse.

Administrare prin valori mobiliare 2
Administrare prin valori mobiliare
Fazele procesului

Pentru a încheia, putem spune că managementul prin titluri de valoare este un alt mod de administrare. Se afirmă că succesul companiilor este atins doar atunci când antreprenorii, proprietarii, angajații, clienții, furnizorii și distribuitorii se angajează să atingă valori și obiective comune. Valorile fiecărei companii ar trebui să se concentreze pe furnizarea de servicii excelente clienților săi și o calitate excelentă a vieții angajaților săi.