Data valorii

Data valorii a unei tranzacții financiare este data la care va fi decontată, adică data la care are loc tranzacția. Toate operațiunile au o dată … Read more

Data scadenței

Data de expirare este anul, luna, ziua și timpul limită pentru îndeplinirea unei obligații contractuale. Conceptul de data expirării este folosit frecvent în obligațiile contractuale … Read more

Data exercițiului

Data exercitării este legată de opțiunile financiare și se referă la ziua în care cumpărătorul de opțiuni are dreptul de a o exercita. Data exercitării … Read more

Data contabilitatii

Data contabilă este data la care se face o înregistrare contabilă de orice tip în jurnalul unei companii. Această dată reflectă momentul în care a … Read more

Fayolism

Fayolismul este un cadru teoretic care a servit drept bază pentru științele administrative contemporane. Creatorul acesteia a fost inginerul minier Henri Fayol. Fayol este considerat, … Read more

Trimiterea de faxuri

Conceptul de fax este acțiunea de a trimite faxuri într-un mod multiplu pentru a comunica oferte, reclame, mesaje, anunțuri oficiale, printre altele. Un fax este … Read more

Etapele spălării banilor

Spălarea banilor este alcătuită din trei faze distincte: plasare, ascundere și integrare. Aceste faze pot fi efectuate în comun sau separat. Cu toate acestea, acestea … Read more

FAO

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) este o agenție a ONU al cărei scop este să pună capăt foametei în lume și să … Read more

Fannie Mae (FNMA)

Fannie Mae este o instituție ipotecară americană însărcinată cu garantarea împrumuturilor la prețuri accesibile și garantate, pentru a promova accesul la proprietatea locuinței în Statele … Read more

Biroul de familie

Un family office este o companie privată creată cu intenția de a administra bunurile unei familii și de a asigura continuitatea acesteia în timp. Să … Read more

Lipsa de lichiditate

Lipsa lichidității apare atunci când o societate sau o persoană fizică nu are capacitatea de a-și onora obligațiile financiare. Este o situație destul de comună … Read more