Zmienny kapitał (free float)

Zmienny kapitał to odsetek pozostałych akcjonariuszy spółki, które mogą zostać nabyte przez inwestorów detalicznych. Znany jest również pod angielską nazwą free float.

Zmienny kapitał (free float)

Akcje te nie są kontrolowane przez grupę dominującą i/lub inwestorów strategicznych spółki. Dlatego można je swobodnie nabywać na rynkach wtórnych.

Dla spółki ważne jest posiadanie znacznego odsetka akcji w wolnym obrocie, ponieważ zapewnia to inwestorom większe bezpieczeństwo. Dzieje się tak, ponieważ im większy free float, tym większe możliwości dla inwestora w znalezieniu odpowiednika na rynku. Innymi słowy, im wyższy free float, tym większe szanse inwestora na znalezienie sprzedającego, jeśli chce kupić akcje, lub na znalezienie nabywcy, jeśli chce sprzedać posiadane już akcje.

W ten sposób akcje, które mają być w wolnym obrocie, zapewniają płynność rynkom wtórnym, a także dają im większą głębię.

Z drugiej strony fakt posiadania przez spółki wysokiego kapitału zmiennego sprzyja prawidłowemu procesowi kształtowania się cen i zmniejsza ich zmienność. To było przedmiotem debaty i otwiera drzwi (na niektórych giełdach) do ewentualnej regulacji lub regulacji, która kładzie podwaliny pod odpowiedni procent free-float dla spółek.

Obliczanie kapitału zmiennego

Wzór na obliczenie free float jest następujący:

Free float = Akcje pozostające w obrocie – Akcje z ograniczeniami

  • Akcje w obiegu: Całkowita liczba akcji, na które podzielony jest kapitał spółki.
  • Akcje zastrzeżone: akcje należące do akcjonariuszy należących do grupy dominującej (znanych również jako akcjonariusze kontrolujący). Akcje te nie są uważane za dostępne do sprzedaży.

Przykład obliczania free float

Załóżmy, że spółka giełdowa ma kapitał w wysokości 1 000 000 EUR podzielony na 100 000 udziałów (100 000 udziałów o wartości nominalnej 10 EUR każda). Kapitał jest kontrolowany przez 2 grupy akcjonariuszy większościowych lub kontrolujących.

  • Grupa A posiada 10% całkowitego kapitału (dlatego grupa ta posiada 10 000 udziałów o wartości nominalnej 10 EUR).
  • Grupa B posiada 20% całkowitego kapitału (dlatego ta druga grupa posiada 20 000 udziałów o wartości nominalnej 10 EUR).

Dlatego biorąc pod uwagę dane i stosując wzór:

Akcje zaległe: 100 000

Akcje zastrzeżone: 30 000 (10 000 z grupy A + 20 000 z grupy B).

Kapitał zmienny = 100 000- (10 000 + 20 000) = 70 000 akcji. Dlatego spółka ta przeznacza 70% swojego kapitału na kapitał zmienny.

Zmienny kapitał jest również wykorzystywany do budowy ważonych wskaźników kapitalizacji. W zależności od transzy kapitału zmiennego spółka będzie miała większą lub mniejszą wagę w indeksie. Oprócz powyższego służy również do obliczania niektórych wskaźników finansowych.