Zielony kredyt

Zielony kredyt to finansowanie ukierunkowane wyłącznie na zrównoważone działania . Oznacza to, że beneficjent musi dążyć do odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Zielony kredyt

Aby uzyskać dostęp do tego typu pożyczki, odbiorca musi wykazać, że opracuje projekt, który będzie miał pozytywny wpływ na środowisko.

Zielona pożyczka może być również wykorzystana do wdrożenia nowej techniki produkcji. Powinno to być bardziej przyjazne dla środowiska niż proces, który zastąpi.

Niektóre inicjatywy, które zwykle korzystają z zielonych pożyczek, to:

 • Ekoturystyka
 • Energia odnawialna
 • Czyste technologie o minimalnym wpływie na środowisko

Zalety i wady zielonego kredytu

Główne zalety zielonego kredytu to:

 • Niższe stopy procentowe: możesz zaoferować niższe oprocentowanie niż inne pożyczki na rynku.
 • Uwzględnia wpływ na środowisko: Oceniany jest nie tylko zwrot z inwestycji, ale także jej wpływ na środowisko. Z tego powodu finansują inicjatywy, które normalnie nie miałyby dostępu do pożyczki.
 • Wynagradzany jest stopień trwałości: im wyższy stopień trwałości poświadczony przez dłużnika, tym niższa może być stopa procentowa. W niektórych przypadkach pożyczkobiorca otrzymuje nagrodę lub premię za dobre praktyki.
 • Uniwersalność: Jest to rodzaj pożyczki, która dociera do różnego rodzaju inwestycji. Może finansować m.in. przedsiębiorstwa, duże projekty infrastrukturalne, budownictwo mieszkaniowe.

Istnieją jednak pewne wady zielonego kredytu:

 • Więcej czasu i inwestycji: Wnioskodawca musi zainwestować czas i pieniądze w certyfikaty.
 • Mały rynek: nie dociera do masowego odbiorcy, ale jest skierowany do niszy. Co powoduje wzrost kosztów w tym sensie.
 • Powolny proces: nie jest szybki do uzyskania. To, biorąc pod uwagę, że trwałość inwestycji musi być najpierw poświadczona.

Zielone zasady kredytowe

Główne rodzaje zielonego kredytu to:

 • Dwustronna: Operacja odbywa się między dwiema stronami, bankiem i dłużnikiem. Zwykle wymagana jest gwarancja. Banki, które znają dużo zielonych kredytów, są znane jako zielone banki.
 • Kredyt konsorcjalny: Skupia kilku wierzycieli, ponieważ finansowanie jest na bardzo wysoką kwotę. Instytucja zarządzająca transakcją nazywana jest bankiem agenta środowiskowego.
 • Kredyt odnawialny: Od czasu do czasu jest to kredyt odnawialny . Dłużnik może mieć na przykład do 10 000 USD miesięcznie. To, co przestajesz używać w jednym okresie, nie kumuluje się w następnym. Innymi słowy, miesięczny limit wydatków zawsze będzie wynosił 10 000 USD. Tutaj konkretny projekt nie jest wspierany, ale pożyczkobiorca inwestuje według własnego uznania. Podobnie koszt kredytu zależy od kwalifikacji, które beneficjent uzyskuje w agencji ochrony środowiska. Im wyższy wynik, tym niższe oprocentowanie i odwrotnie.
 • Finansowanie projektu: W przeciwieństwie do poprzedniego przypadku, dłużnik nie może swobodnie dysponować kredytem. Zamiast tego finansowana jest konkretna inicjatywa. Na przykład zakład recyklingu. Warunki, takie jak koszt i harmonogram, zależą od oczekiwanego przepływu środków pieniężnych projektu.
 • Zielona obligacja: Jest to papier dłużny emitowany przez globalne organizacje, takie jak Międzyamerykański Bank Rozwoju (IDB). Jest sprzedawany na rynku kapitałowym w celu pozyskania środków i wykorzystania ich na zrównoważone projekty.