Względny towar luksusowy

Względne dobro luksusowe to takie, które jest uważane za dobro luksusowe dla określonego typu klienta. Jednak w innym segmencie o wyższych dochodach jest to pozycja konieczności.

Względny towar luksusowy

Patrząc z innej strony, w przypadku względnego dobra luksusowego, jego klasyfikacja zależy od osobistego dochodu do dyspozycji lub zamożności konsumenta końcowego.

Oznacza to, że dla osoby o średnim poziomie dochodów towary te można uznać za luksusowe. Jednak dla jednostki o dużej sile nabywczej jest to normalne dobro, a nawet konieczność.

Tradycyjnie potrzeby i dobra luksusowe były ostro rozdzielone. Jednak rosnący dobrobyt gospodarczy w większości krajów świata sprawił, że drogie towary stały się bardziej dostępne.

Wynikało to również z większego dostępu do źródeł finansowania, takich jak pożyczki czy kredyty bankowe.

Ta demokratyzacja luksusu, produkt globalizacji, pomogła w pewnym stopniu w pojawieniu się tak zwanych relatywnych dóbr luksusowych.

W naszym codziennym życiu istnieje wiele relatywnych dóbr luksusowych. Obserwujemy to m.in. w branży kosmetycznej, modowej, żywności premium, rozrywce, a nawet usługach turystycznych.

Elastyczność cenowa względnego dobra luksusowego

W ujęciu mikroekonomicznym względne dobro luksusowe ma elastyczność cenową większą niż 1 dla poziomu dochodu konsumenta. Oznacza to, że zmiana ceny w dużym stopniu wpływa na popyt na dany towar i dlatego nie jest tak potrzebna.

Alternatywnie, względne dobro luksusowe może również mieć elastyczność cenową mniejszą niż 1 dla większej skali dochodu. Oznacza to, że produkt jest bardzo potrzebny konsumentowi, niezależnie od zachodzących zmian cen.

Wynika z tego, że poziom dochodów bezpośrednio wpływa na popyt. Tak więc towar może być uważany za luksusowy przez osobę o niskich dochodach, ale może to być normalne dla innej osoby o wysokich dochodach.