wolny port

Wolny port w ekonomii to lokalizacja, która zarządza wwozem i wywozem towarów i ludzi pod mniej rygorystyczną kontrolą regulacyjną. To w porównaniu z innymi terminalami morskimi lub lotniczymi w tym samym kraju, w którym się znajdujesz.

wolny port

Oznacza to, że w wolnym porcie (zwanym również wolnym portem) ułatwiona jest wymiana i transport towarów i usług. W ten sposób tworzone są szczególne ramy prawne, w których między innymi ustalane są niższe podatki od importu na wspomniane terytorium.

Są to zazwyczaj przestrzenie, w których jest miejsce na dużą ilość operacji gospodarczych. Obejmują one magazynowanie po dystrybucję towarów.

Rozprzestrzenianie się tego typu strefy rozpoczęło się w pierwszej połowie XX wieku, między I a II wojną światową. Z kolei zjawisko to miało miejsce zwłaszcza w portach krajów europejskich.

Na pomnożenie tych specjalnych terminali przyczyniły się różne czynniki. Odnosimy się na przykład do rozwoju biznesu oraz poprawy komunikacji i transportu. Ponadto firmy na całym świecie chcą otworzyć się na eksport i import.

Godne uwagi cechy wolnego portu

Główne cechy wolnego portu to:

  • Rozporządzenie ustanawia szereg korzyści podatkowych dla niektórych produktów lub uczestników handlowych, w niektórych przypadkach nawet do zniesienia ceł.
  • Jego tworzenie może być formą zachęty ze strony konkretnego rządu. W ten sposób stara się przyciągnąć większy wolumen handlu do określonego obszaru geograficznego. W ten sposób dąży się do rozwoju ludności i tworzenia miejsc pracy w porcie i jego otoczeniu.
  • Zbiega się wiele firm i organów regulacyjnych. Z tego powodu konieczne jest cieszenie się dużą powierzchnią ziemi oraz możliwościami przenoszenia i magazynowania towarów.
  • Często mają zróżnicowane opłaty celne (jak wspomnieliśmy powyżej).
  • Są to obszary zamknięte i kontrolowane przez władze poprzez ścisłą kontrolę dostępu.

Przykład bezpłatnego portu

Ogólnie rzecz biorąc, międzynarodowe porty lotnicze należą do kategorii wolnych portów. Dzieje się tak, ponieważ zazwyczaj mają przestrzeń, w której można dokonywać transakcji wolnych od podatku. Podobnie duże porty morskie często znajdują się w tej klasyfikacji.

Na przykład w Hiszpanii port w Barcelonie ma szczególne znaczenie historyczne jako port wolny lub wolny. Warunek ten utrzymuje się już od ubiegłego stulecia i na długo przed trendem globalizacyjnym, którego świat doświadcza od tamtego czasu.