Walka klas

Walka klas to pojęcie należące do socjalizmu, stanowiące jego podstawę teoretyczną. Uznaje, że jego istnienie jest konieczne, umieszczając jako wrogie partie klasę robotniczą lub robotniczą i kapitalistyczną burżuazję.

Walka klas

Zasada walki klasowej w społeczeństwie lub gospodarce jest kamieniem węgielnym rozumienia lub badania rzeczywistości przez teorie socjalistyczne, marksistowskie i komunistyczne.

Istnienie pewnego napięcia lub konfliktu między różnymi klasami społecznymi (proletariat kontra kapitalistyczna burżuazja) jest wystarczającym powodem reorganizacji państwa z socjalizmem jako jego osią i zrównania każdej jednostki wobec państwa.

Walka klas 3

Historyczna koncepcja walki klas

Pomimo faktu, że koncepcja ta jest wyraźnie socjalistyczna i szeroko rozwinięta w teoriach Marksa czy Engelsa, podkreśla się w nich, że historycznie walka klas istniała na długo przed pojawieniem się społeczeństwa kapitalistycznego w wyniku industrializacji.

W ten sposób zjawiska takie jak niewolnictwo czy istnienie reżimów feudalnych z odpowiadającymi im wasalami lub pospólstwem są rozumiane jako wyraźne przykłady istnienia nierówności w różnych społeczeństwach na przestrzeni czasu.

Jednocześnie warto wspomnieć, że istnieją różne poglądy i koncepcje dotyczące walki klasowej. W ten sposób możemy znaleźć wizję anarchistyczną, konserwatywną i marksistowską. Z koncepcji anarchistycznej walka klas opiera się na pochodzeniu terminu ukutego przez Mikołaja Machiavellego. Ze swej strony wizja konserwatywna nie jest naznaczona żadnym momentem historycznym, ponieważ opiera się na idei, że najbiedniejsze klasy starają się wzbogacić i zmienić swój status społeczny. Wreszcie wizja marksistowska jest wyraźnie naznaczona twórczością Karola Marksa, który ustala własną wizję podmiotu.

Cele walki klasowej

Z socjalistycznego teoretycznego punktu widzenia istnienie walki klas zakłada osiągnięcie pewnych celów:

  • Postęp społeczny, polityczny i gospodarczy można osiągnąć jedynie przez walkę klasową i osiągnięcie (w stanie końcowym) dyktatury proletariatu.
  • Niezbędne jest umieszczenie elementów antagonistycznych w skrajności: proletariatu, który oferuje swą zdolność do działania przeciwko klasie burżuazyjnej, która posiada w pewnym miejscu czynniki produkcji i zatrudnia te pierwsze.
  • Jedynym sposobem na zniesienie walki jest ustanowienie egalitarnego i bezklasowego społeczeństwa. Dla socjalizmu mówimy o dyktaturze proletariatu za pomocą rewolucji.
  • Niezbędnym krokiem poprzedzającym ten koniec byłby rozwój odpowiedniej świadomości klasowej.