Utopione koszty

Koszty utopione to te koszty, które już zostały poniesione i nie można ich odzyskać w przyszłości. Obejmują one czas, pieniądze lub inne zasoby, które zostały wydane na projekt, inwestycję lub inną działalność, której nie można odzyskać.

Utopione koszty

Ważną zasadą dotyczącą kosztów utopionych jest to, że nie należy ich uwzględniać w ekonomicznych decyzjach inwestycyjnych. Dzieje się tak, ponieważ odpowiadają one przeszłości i co jest istotne, to ocena przyszłych możliwości zysku.

Jest to związane z kosztem alternatywnym, ponieważ koszty utopione to koszty, które założyliśmy przy wyborze alternatywy. Jeśli jeszcze mamy czas na wybór innej alternatywy, nie mają znaczenia (utopione) koszty, które ponieśliśmy wybierając tę ​​pierwszą, ponieważ są one już zużyte i wygodnie jest patrzeć w przyszłość i wykorzystać czas.

Załóżmy na przykład, że między dwiema alternatywami, pójściem do kina lub pójściem do parku, aby cieszyć się słonecznym dniem, wybieramy pójście do kina. Ale po pół godzinie film w ogóle nam się nie podoba. Dlatego te koszty są kosztem wejścia do kina. Jeśli chcemy ponownie zastanowić się, czy wyjść z kina i pojechać do parku, nie możemy liczyć się z kosztem wstępu do kina, bo już go zapłaciliśmy i już go nie odzyskamy.

Przykład kosztów utopionych w firmie

Załóżmy, że firma chce wprowadzić na rynek nowy produkt, dla którego zleciła badanie rynku, które kosztuje 5000 euro. Ponadto zatrudnił projektanta do wykonania modelu produktu na małą skalę, co kosztowało kolejne 8000 euro. Do tego należy dodać czas, badania i model w skali, które zajęły 6 miesięcy.

Po uzyskaniu badania rynku i modelu firma nie jest przekonana, że ​​produkt odniesie sukces. Jaką decyzję powinieneś podjąć? Jak wpływają na koszty utopione?

Pierwszą rzeczą do rozpoznania jest to, że poniesione wydatki (13 000 euro) są kosztami utopionymi, nie zostaną odzyskane i dlatego nie powinny wpływać na decyzję o produkcie. Chociaż istnieje presja chęci odzyskania wydanych pieniędzy, nie powinno to przeszkadzać w ocenie, czy inwestycja jest dobra, czy nie.

Wielu przedsiębiorców popada w ten błąd, chcąc odzyskać utopione koszty, nadal inwestują w projekty, które nie są opłacalne.