Ustalony kapitał

Środki trwałe, środki trwałe, środki trwałe to te aktywa przedsiębiorstwa, które mają warunki do długotrwałego użytkowania, takie jak grunty, patenty, inwestycje i tym podobne.

Ustalony kapitał

Oznacza to, że obejmuje wszystkie aktywa firmy, które nie ulegają pogorszeniu, nie wygasają ani nie wygasają w ciągu mniej niż jednego roku. Muszą pozostawać w równowadze przez więcej niż jeden cykl koniunkturalny.

Po co to jest

Główną misją tego kapitału jest utrzymanie głównej działalności firmy w czasie, gdyż jej brak mógłby utrudnić lub wręcz uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie. Może się to różnić w zależności od sektora, ponieważ chociaż budynek jest niezbędnym środkiem trwałym (lub kapitałem) w branży hotelarskiej, nie jest tak samo w sektorze komunikacyjnym.

Tym samym, w zależności od analizowanego przez nas kapitału trwałego i sektora, na który się kierujemy, będzie to miało większe lub mniejsze znaczenie w zwykłej działalności firmy.

Rodzaje środków trwałych

Kapitał stały można podzielić na trzy duże grupy:

  • Rzeczowe aktywa trwałe: Składa się z rzeczowych aktywów trwałych, takich jak budynki, grunty, maszyny, sprzęt komputerowy itp.
  • Aktywa niematerialne: Są one głównie podzielone na własność przemysłową, własność intelektualną, prawa autorskie, patenty, oprogramowanie biznesowe itp.
  • Inwestycje długoterminowe: Składa się z sumy wszystkich inwestycji, których termin zapadalności jest dłuższy niż jeden rok.

Z pełną listą aktywów materialnych i niematerialnych firmy można zapoznać się w planie kont danego kraju.

Praktyczne przykłady środków trwałych

Następnie przedstawimy 3 przykłady środków trwałych, które mają większe lub mniejsze znaczenie w zależności od sektora biznesowego:

1. Rzeczowe aktywa trwałe: grunty i budynki.

  • Z jednej strony ich pogorszenie lub brak będzie miało większy wpływ na firmy zajmujące się turystyką, różnymi usługami (fryzjerstwo, masaże, estetyka…) czy wypoczynkiem.
  • Z drugiej strony firmy, które nie zarzuciłyby przesadnie wpływu braku posiadania budynków lub gruntów, to te, które mogłyby prowadzić swoją działalność cyfrowo. Przykładami są bankowość, usługi doradcze lub zarządzanie.

2. Wartości niematerialne: oprogramowanie i patenty.

  • Firmy, które odczułyby ograniczenie produkcji lub realizacji usług, to na przykład te związane z mediami lub marketingiem sprzętu komputerowego.
  • Z drugiej strony sektory, które mogą przetrwać w lepszych warunkach, jeśli brakuje wspomnianych aktywów lub środków trwałych, to te, które w większości grupują sektor podstawowy, takie jak rybołówstwo, rolnictwo czy hodowla.

3. Inwestycje długoterminowe: pożyczki i operacje finansowe na korzyść.

  • Bez wątpienia najgorszymi przestępcami byłyby w tym przypadku podmioty bankowe i firmy świadczące usługi finansowe.
  • Jednak przedsiębiorstwa, które nie mają dużego znaczenia w bilansie w inwestycjach, będą mniej odczuwać skutki pogorszenia lub utraty wartości.