Publiczna administracja

Administracja publiczna obejmuje wszystkie organy sektora publicznego utworzone w celu administrowania i kierowania organizacjami, instytucjami i urzędami państwa. Administracja publiczna zaczyna pełnić podstawową funkcję, taką … Czytaj dalej

Zarządzanie przez procesy

Zarządzanie procesami to podejście, które traktuje organizację jako sieć powiązanych i wzajemnie powiązanych procesów. Jest to zatem sposób na zarządzanie organizacją w oparciu o realizowane … Czytaj dalej

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele definiuje się jako strategię biznesową, w której wszyscy pracownicy i menedżerowie firmy pracują, aby osiągnąć wcześniej zaproponowane cele. Generalnie jest znany pod … Czytaj dalej

Nowoczesna administracja

Nowoczesna administracja to proces stosowania najlepszych praktyk opartych na nowych praktykach i podejściach, które pozwalają na lepszą adaptację do zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym organizacji, … Czytaj dalej

Administracja mieszana

Administracja mieszana to taka, która odpowiada za zarządzanie zarówno kapitałem publicznym, jak i prywatnym. Obejmuje wszystkie te organizacje, które podlegają jurysdykcji sektora publicznego i prywatnego. … Czytaj dalej

Administracja logistyczna

Zarządzanie logistyką to zestaw operacji i strategii, które firma musi wdrożyć. To po to, aby sprawnie przewieźć Twój towar do klienta końcowego. Czyli poprzez ten … Czytaj dalej

Administracja finansowa

Zarządzanie finansami to dyscyplina zajmująca się zarządzaniem zasobami finansowymi firmy, zwracając uwagę na jej rentowność i płynność. Zarządzanie finansami ma bowiem w firmie bardzo szeroki … Czytaj dalej

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem to szereg mechanizmów, które organizacja posiada, jeśli chodzi o efektywne definiowanie swoich procesów. Aby to zrobić, bierze pod uwagę optymalny czas trwania zadań … Czytaj dalej

Administracja sprzedaży

Administracja sprzedaży to wszystkie procedury, decyzje, czynności nadzoru i kontroli, audytu i oceny, które mają miejsce w firmie i są związane z działaniami sprzedażowymi. Podstawowym … Czytaj dalej

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to metodologia, dzięki której możliwe jest efektywne wykorzystanie zasobów dostępnych dla danego projektu. Poprzez zarządzanie projektami możliwe jest usprawnienie zarządzania zasobami wykorzystywanymi w … Czytaj dalej

Administracja operacyjna

Zarządzanie operacyjne polega na planowaniu, kierowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu procesów produkcyjnych firmy w celu tworzenia wartości. W ten sposób, poprzez tę działalność zarządczą, dział produkcji … Czytaj dalej