Skuteczność

Z ekonomicznego punktu widzenia efektywność to zdolność organizacji do osiągania z góry określonych celów w ustalonych z góry warunkach. Jest więc założeniem wyzwań produkcyjnych i ich spełnieniem we własnych parametrach.

Skuteczność

W zakresie badania przedsiębiorstwa pojęciem efektywności określa się poziom lub wskaźnik realizacji celów ekonomicznych określonych przez organizację. Zazwyczaj są one gromadzone w biznesplanie.

Koncepcja ta nie uwzględnia środków użytych do osiągnięcia celu produkcyjnego ani szacunkowych wyników. Niezależnie od użytych surowców, cenione jest tylko ich osiągnięcie. W związku z tym koncentruje się na koncepcji uzyskanych wyników.

W wielu przypadkach firmy proponują cele efektywnościowe realizacji prac i projektów z wyznaczonym terminem lub z celami ilościowymi.

Na przykład firma budowlana będzie działać skutecznie, jeśli planuje wybudować sześciokilometrową ścianę w dwa tygodnie i zrealizuje ją w oczekiwanych terminach.

Dodatkowo skuteczność jest uważana za zasadę efektywnej regulacji, podobnie jak efektywność. Zgodnie z tym punktem miałyby na to wpływ różne czynniki: jasne określenie celów, prosta realizacja, koordynacja zadań i unikanie luk prawnych.

Efektywność i wydajność

Często ta koncepcja jest powiązana, a nawet mylona z pojęciem wydajności. Jednak różnice między tymi dwoma zjawiskami polegają właśnie na niewykorzystaniu ich zdolności lub kontrolowaniu ich zasobów w najlepszy możliwy lub najbardziej optymalny sposób.

Z drugiej strony organizacje dążą do realizacji swoich celów w taki sposób, aby dzięki optymalizacji posiadanych zasobów osiągały korzyści ekonomiczne, dlatego kierują się zasadami efektywności. Ten punkt z kolei określa konkurencyjność firmy w stosunku do reszty.

Tym samym zasada ta przeważa nad zasadą skuteczności, którą zwykle traktuje się jako bardziej ogólną, gdy koncentruje się na osiąganiu celów. Innymi słowy, firma może być efektywna, nie będąc wydajną i na odwrót.