Różnica między rachunkowością administracyjną a finansową

Różnica między rachunkowością administracyjną i finansową jest sumą cech, które wyróżniają, a zatem oddzielają obie modalności księgowe. Cechy te opierają się głównie na użyteczności, jaką prezentują te modalności.

Różnica między rachunkowością administracyjną a finansową

Istnieje istotna różnica między sposobami księgowania, na przykład między rachunkowością administracyjną a finansową.

Podczas gdy administracyjna lub zarządcza charakteryzuje się wykorzystaniem danych do zarządzania i terminami do użytku wewnętrznego, finanse są bardziej związane z gromadzeniem i wydawaniem informacji za granicą.

W tym sensie obie dyscypliny ekonomiczne współistnieją w codziennym życiu większości organizacji lub firm komercyjnych.

W ten sposób można jednocześnie wskazać inne cechy różnicujące oba rodzaje praktyki księgowej.

Cele rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej

Kontynuując wcześniej wyjaśnioną koncepcję, pod względem zarządczym i organizacyjnym, znaczenie ma rachunkowość administracyjna.

Wynika to z konieczności dokładnego pomiaru tych przydatnych danych w codziennym prowadzeniu firmy. W wielu przypadkach tego typu informacje mają ogromne znaczenie dla innych konkurencyjnych organizacji lub podmiotów regulacyjnych.

Dlatego na potrzeby komunikacji z podmiotami zewnętrznymi lub samymi akcjonariuszami konieczne jest zbieranie informacji dotyczących ich wyników lub ich kondycji finansowej.

W tym momencie szczególnego znaczenia nabiera praca z zakresu rachunkowości administracyjnej.

Metodologia i regulacje rachunkowości administracyjnej i finansowej

Jeśli chodzi o rachunkowość zarządczą, zwykle istnieje większy zakres swobody metodologicznej. W większości przypadków zarządzanie firmą może przebiegać według bardzo różnych trendów lub sposobów zarządzania.

Alternatywnie, informacje finansowe powinny być wyrażone w oparciu o wcześniej ustaloną terminologię lub formaty. Tak jest w przypadku wielu zobowiązań handlowych.

W tym wierszu wygodnie jest wskazać na potrzebę dostosowania danych do różnych regulacji lub praw, które przedstawia każdy kraj, takich jak np. zasady rachunkowości.

Nabiera to szczególnego znaczenia w odniesieniu do sprawozdań finansowych czy wskaźników ekonomicznych, które muszą być wyrażone we wspólnych modelach i formatach ekonomicznych.

Inne różnice w zależności od charakteru każdej metody rachunkowości

Biorąc pod uwagę różnice wyjaśnione powyżej, możliwe jest uwzględnienie kilku innych cech, które odróżniają te modalności:

  • Przydatność informacji: O ile rachunkowość zarządcza pomaga w spójnym ustalaniu strategii i budżetu, o tyle rachunkowość finansowa jest odzwierciedleniem sytuacji firmy w danym momencie.
  • Charakter pracy księgowej: Administracyjna księgowość raportuje dane administratorom i menedżerom posiadającym uprawnienia decyzyjne. Z drugiej strony firma finansowa skierowana jest do wszelkiego rodzaju podmiotów zewnętrznych, w tym publicznych organów regulacyjnych i innych firm dostawców.
  • Wydawanie raportów: O ile finansowa kieruje się koniecznością publikowania okresowych i wcześniej założonych wyników firmy, o tyle administracyjna cieszy się większą swobodą, którą definiuje sama organizacja.