Różnica między nominalnym a realnym kursem walutowym

Różnica między nominalnymi i realnymi kursami walut polega na tym, że pierwszy nie uwzględnia poziomu cen, a drugi tak.

Różnica między nominalnym a realnym kursem walutowym

Aby zobaczyć różnicę między nominalnym a realnym kursem walutowym, spójrzmy na definicję każdego z nich:

  • Nominalny kurs wymiany: nominalny kurs wymiany to cena jednej waluty w stosunku do drugiej na rynkach finansowych.
  • Realny kurs walutowy: Realny kurs walutowy to siła nabywcza naszej waluty za granicą.

Aby dowiedzieć się więcej o różnicy między wartościami nominalnymi a rzeczywistymi, możesz uzyskać dostęp do następującego linku:

Różnica między nominalną a realną

Aby zobaczyć różnicę między nominalnym a realnym kursem walutowym , zobaczymy, jak przejść z jednej wielkości na drugą. Dodatkowo wyjaśnimy to na przykładach.

Przejdź od nominalnego kursu walutowego do realnego kursu walutowego

Aby przejść od kursu nominalnego do kursu realnego wystarczy zastosować następującą formułę:

Formuła rzeczywistego kursu wymiany

Gdzie każda niewiadoma oznacza:

TCR: To prawdziwy kurs wymiany.

TCN: To jest nominalny kurs wymiany.

Pe: Poziom cen w obcym kraju.

Pn: Poziom cen w kraju.

Przykład kursu nominalnego do kursu realnego

Mamy nominalny kurs wymiany 30 pesos za dolara. Indeks cen w obcym kraju wynosi 300 USD. W kraju indeks cen wynosi 6000 pesos.

Przykład 1 Realny kurs wymiany

Aby kupić w obcym kraju to, co jest tam kupowane za dolara, potrzebujemy 1,5 raza więcej pesos. Jeśli w obcym kraju cena kawy wynosi jeden dolar i mamy peso, będziemy musieli zapłacić 1,5 raza więcej niż równowartość w peso. To znaczy 45 pesos. Innymi słowy, aby otrzymać 2 filiżanki kawy w kraju A, będziemy musieli zaoferować 3 filiżanki kawy narodowej.

Przejdź od kursu realnego do kursu nominalnego

Idziemy z odwrotną operacją. Teraz naszym celem jest uzyskanie z kursu realnego kursu nominalnego . Matematycznie jest to bardzo prosty proces. Wszystko, co musimy zrobić, to rozwiązać równanie. Dalej mamy rozwój matematyczny:

Przejdź od rzeczywistego kursu wymiany do nominalnego kursu wymiany

Przykład realnego kursu walutowego po nominalnym kursie walutowym

Aby łatwiej to zilustrować, przejdźmy do poprzedniego przykładu. Mamy realny kurs wymiany (RER) 1,5, ceny zagraniczne (Pe) to 300 dolarów, a ceny krajowe (Pn) to 6000 pesos.

Przykład przejścia od rzeczywistego kursu walutowego do nominalnego kursu walutowego

Jak możemy zaobserwować, jeśli weźmiemy te same dane, nominalny kurs wymiany (NER) jest taki sam. Wszystko, co zrobiliśmy, to usunięcie niewiadomych.

Dzięki tym dwóm przykładom mamy nadzieję, że różnica między nominalnym a realnym kursem walutowym stała się wyraźna.