Różnica między ekonomią pozytywną a normatywną

Różnica między ekonomią pozytywną a normatywną polega na tym, że ekonomia pozytywna stara się wyjaśnić, czym jest ekonomia, podczas gdy ekonomia normatywna stara się wskazać, jak powinna być.

Różnica między ekonomią pozytywną a normatywną

Różnica polega więc na podejściu każdego z nich. Podczas gdy ekonomia pozytywna próbuje opisać rzeczywistość, ekonomia normatywna oferuje nam zalecenia, w jaki sposób mogłaby się poprawić według subiektywnych kryteriów.

Pozytywna gospodarka

Jak wskazuje nasz słownik ekonomiczny, ekonomia pozytywna próbuje nam wyjaśnić, jak w rzeczywistości działa ekonomia. W tym sensie, biorąc pod uwagę to podejście, zakładamy, że ekonomiści zachowują się jak naukowcy. Na przykład, jeśli chcą opisać, w jaki sposób podwyżka podatków wpływa na określony sektor, przeprowadzą badanie dotyczące skutków podwyżek podatków i ich konsekwencji.

Chociaż nie zawsze jest to możliwe, ponieważ rzeczywistość jest bardzo złożona i składa się z wielu zmiennych, podstawową ideą jest obiektywne opisanie procesów gospodarczych i ich relacji.

Ekonomia normatywna

Ze swojej strony ekonomia normatywna proponuje polityki, zalecenia lub działania oparte na osądach wartościujących. Oznacza to, że proponują, co powinno być zgodne z różnymi uprzedzeniami. W tym celu opiera się na dostępnej teorii ekonomii (nie zawsze zweryfikowanej empirycznie).

W tym przypadku rozważania opierają się na etyce, odpowiedzialności i światopoglądzie ekonomisty próbującego to wyjaśnić. W przeciwieństwie do ekonomii pozytywnej, fakty, na których opiera się ekonomia normatywna, nie zawsze są udowodnione.

Różnica między ekonomią pozytywną a normatywną według myśli ekonomicznej

W historii myśli ekonomicznej zawsze toczyła się debata na temat tego, czy możliwe jest stworzenie gospodarki bez osądów wartościujących.

Późniejsi pisarze Szkoły Klasycznej, tacy jak William Nassau Senior czy John Stuart Mill, byli przekonani, że można wyraźnie oddzielić ekonomię pozytywną od ekonomii normatywnej. W związku z tym John Neville Keynes, ojciec Johna Maynarda Keynesa, dokonał wyraźnego rozróżnienia między zdefiniowaniem celów, których należy przestrzegać (ekonomia normatywna), a określeniem najlepszej drogi do osiągnięcia tych celów (ekonomia pozytywna). To jest ortodoksyjne stanowisko, za którym podążają Milton Friedman, Max Weber czy Lionel Robbins.

Ale są też autorzy tacy jak Myrdal czy Pigou, którzy sprzeciwiają się pozytywno-normatywnemu rozróżnieniu. Autorzy ci argumentują, że na ekonomię nieodwracalnie wpływają nasze wartości i względy polityczne (Myrdal), albo ustalają z góry osąd wartościujący, aby osiągnąć obiektywność w ekonomii normatywnej (Pigou).

Są więc prądy ekonomiczne, które twierdzą, że nie może być innej gospodarki niż pozytywna (co to jest), inne, które bronią, że nie może być innej gospodarki niż normatywna (jaka powinna być) i inne, które odmawiają rozróżnienia między nimi, ponieważ uważają, że gospodarka jest w tym sensie całością.

Jednak różnica między ekonomią pozytywną a normatywną polega na tym, że na tę drugą mają wpływ osądy wartościujące i względy etyczne.

Przykład ekonomii pozytywnej i normatywnej

Wyobraź sobie, że w kraju Babilandia następuje wzrost płacy minimalnej. Po podwyższeniu płacy minimalnej przeprowadzane jest badanie, z którego wynika, że ​​skutki były negatywne. Pozytywna gospodarka mówi: „Wzrost płacy minimalnej miał negatywny wpływ na rynek pracy”. Z kolei ekonomia normatywna ignoruje analizę i mówi: „Płaca minimalna musi być wyższa, aby zapewnić przyzwoity standard życia pracownikom”.