Reklama podprogowa

Reklama podprogowa to wykorzystanie podprogowych i nieświadomych komunikatów w przestrzeniach reklamowych, których głównym celem jest wywoływanie bodźców i oddziaływań na publiczność bez ich bezpośredniej wiedzy.

Reklama podprogowa

Za pomocą tego typu praktyk reklamowych odbiorca nie jest świadomy, że informacja o konkretnym towarze lub usłudze jest mu przekazywana za pomocą komunikatów podprogowych. W ten sposób otrzymujesz szczegółowe informacje lub cechy produktu, które pochodzą z Twojej wiedzy, aby kształtować lub wpływać na Twoją siłę decyzyjną jako jednostki, poprzez preferencje konsumentów.

Krytyka na końcu

Stosowanie tego typu technik marketingowych na poziomie podprogowym i nieświadomym było intensywnie dyskutowane i krytykowane od jego narodzin i ekspansji w latach 60., głównie pod kątem skuteczności i użyteczności tych oddziaływań oraz ich późniejszego przełożenia na sprzedaż.

Tego typu praktyka jest powszechna w przypadku reklamowania napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych czy marek wyrobów tytoniowych, próbując podprogowo kojarzyć spożywanie tych produktów z ideą sukcesu i triumfu. W tym celu często można znaleźć sugestie dotyczące różnych rodzajów tematów, w tym seksualnych.

Jak wygląda reklama podprogowa?

Generalnie, reklama podprogowa wykorzystywana jest za pomocą przekazów audiowizualnych (utrwalonych, takich jak obrazy w czasopismach czy plakatach lub poruszających się po kadrach) emitowanych poniżej progu świadomej percepcji. Oznacza to, że docierają do ludzkiego mózgu, ale w sposób nieświadomy dla ludzi. Informacje są zdeponowane w ich głowach, aby nie dowiadywali się bezpośrednio. Celem jest, aby ta informacja popychała pragnienie konsumentów w kierunku określonego produktu, stwarzając na niego potrzebę i wpływając na ich zachowanie jako kupujących.

Za pomocą zdolności percepcyjnych ludzkiego oka i mózgu (które funkcjonują inaczej), przekazywane są podprogowe komunikaty, które za pomocą sugestii stymulują doznania lub idee, takie jak niepokój, głód, panika lub pragnienie.

Za pośrednictwem reklamy podprogowej jest z reguły prześladowany i karany przez władze. Mimo to jego skuteczność jest ciągle kwestionowana, a jego użyteczność bywa uważana nawet za mit w świecie marketingu.