Oscylator techniczny

Oscylator techniczny to wskaźnik giełdowy, który pomaga przewidzieć ruchy aktywów, które są przedmiotem obrotu zarówno na zorganizowanym, jak i niezorganizowanym rynku.

Oscylator techniczny

Oscylatory techniczne można dostosować na podstawie badania, które chcesz przeprowadzić, próbując dostosować ich ruchy do cen aktywów, którymi handlujemy.

Zmienne do uwzględnienia w oscylatorze technicznym

Większość oscylatorów technicznych ma tendencję do analizowania następujących zmiennych:

 • Zmienność.
 • Szybkość ruchu w cenie.
 • Średnie kroczące cen w połączeniu z wolumenem obrotu.
 • Siła w pozycjach kupna.
 • Siła na pozycjach sprzedażowych.
 • Reguły oparte na losowych cenach i złożonych regułach matematycznych.

Wszystkie pozwalają na lepszą interpretację przyszłej ewolucji ceny aktywa, choć prawdą jest, że w wielu przypadkach są opóźnione w tworzeniu sygnału kupna lub sprzedaży, jeśli tylko uwzględniają Cena. Dlatego interesujące jest połączenie analizy technicznej z analizą fundamentalną .

Rodzaje oscylatorów technicznych

Najpopularniejsze oscylatory techniczne to:

 • MACD (Rozbieżność zbieżności średniej ruchomej)

Jest wskaźnikiem zbieżności i rozbieżności średnich kroczących.

 • RSI (Wskaźnik Siły Względnej)

Pokazuje siłę ceny, porównując poszczególne ruchy w górę lub w dół z uwzględnieniem cen zamknięcia.

 • Stochastyczny

We wskaźniku statystycznym zbudowanym w oparciu o cenę maksymalną i cenę minimalną w określonym przedziale czasowym.

 • Pęd

Mierzy szybkość zmiany ceny. Jest to bardzo przydatny wskaźnik, jeśli wiesz, jak interpretować.

 • ATR (średni rzeczywisty zakres)

Podaje miarę zmienności rynku.

Istnieje więcej oscylatorów technicznych, które są używane w analizie giełdowej , możemy wyróżnić indeks kanału towarowego, wskaźnik De Marker, indeks siły, moc byków.