Odpowiedzialna konsumpcja

Odpowiedzialna konsumpcja to decyzja zakupowa, która analizuje skutki dla środowiska i sprawiedliwości społecznej, jakie to za sobą pociąga.

Odpowiedzialna konsumpcja

W społeczeństwie konsumpcyjnym trzeba zapytać, czym jest odpowiedzialna konsumpcja? Zazwyczaj ta decyzja zakupowa ma na celu zaspokojenie potrzeby, a jednocześnie osiągnięcie istnienia zrównoważonego społeczeństwa, to znaczy promowanie relacji produkcji, dystrybucji, konsumpcji i utylizacji odpadów, które są mniej szkodliwe dla środowiska.

W wielu przypadkach wymaga to również np. ponownego przemyślenia własnych życzeń zakupu towarów lub usług, w celu dostosowania decyzji zakupowej do rzeczywistych potrzeb.

Odpowiedzialne nawyki konsumpcyjne

Niektóre z celów lub działań na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji obejmują:

 • Przeanalizuj wpływ na środowisko w odniesieniu do cyklu życia produktu.
 • Rodzaj handlu, który jest faworyzowany przy podejmowaniu decyzji o zakupie.
 • Jakość kupowanych produktów.
 • Czas, w którym zużywane są zasoby nieodnawialne, musi być równy czasowi wymiany zasobów odnawialnych.
 • Dostosuj ilość emisji odpadów i zanieczyszczeń do zdolności asymilacyjnych samych ekosystemów.
 • Zlokalizuj i ustal preferencje konsumentów dotyczące produktów i usług, w procesie ich produkcji szanuj środowisko i sprawiedliwość społeczną.
 • Szukaj, aby ponownie wykorzystać zakupione produkty, aby uniknąć zakupu kolejnych.
 • Otrzymuj towary na pożyczkę lub darowiznę, aby uniknąć nabycia nowego produktu.
 • Unikaj kupowania towarów jednorazowego lub jednorazowego użytku.
 • Unikaj nabywania produktów, których opakowanie powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska i zadbaj o to, aby były to opakowania zwrotne, wielokrotnego użytku lub biodegradowalne.

Korzyści z odpowiedzialnej konsumpcji

Wśród wielu korzyści płynących z odpowiedzialnej konsumpcji możemy wyróżnić następujące:

 • Redukcja poziomów zanieczyszczeń i śladu ekologicznego.
 • Oszczędności w zużyciu zasobów naturalnych do produkcji nabytych towarów i usług.
 • Bardziej sprawiedliwy podział bogactwa.
 • Świadomość ekologiczna.
 • Wzrost stopy oszczędności obywateli.
 • Wsparcie małych producentów szanujących środowisko.
 • Oszczędności w paliwach kopalnych.
 • Poprawa zdrowia praktykujących ją konsumentów.
 • Ponowne wykorzystanie lub recykling odpadów.

Prądy wspierające odpowiedzialną konsumpcję

Istnieją prądy, które opierają się na odpowiedzialnej konsumpcji jako fundamencie swoich zasad, takie jak: sprawiedliwy handel, kooperatywizm, barter produktów ekologicznych, ekonomia solidarności, wegetarianizm, wspólna konsumpcja itp.

Zasady odpowiedzialnej konsumpcji

Osoby preferujące odpowiedzialną konsumpcję chcą poprzez swoje decyzje zakupowe przekazywać rynkowi komunikat i kierować się pewnymi zasadami, które kierują ich działaniami przy zakupie towarów i usług, takich jak:

 • Zasada działania: Spełnia funkcję generowania godnych miejsc pracy. To znaczy prace, które są odpowiednio opłacane lub współmierne do nakładu pracy i czasu poświęconego na proces produkcyjny.
 • Zasada słuszności: odpowiada włączeniu wszystkich sektorów ludności w proces produkcji. Na przykład płeć, społeczność tubylcza, preferencje seksualne, wiek, w którym można legalnie pracować itp.
 • Zrównoważenie środowiskowe: Jeśli podczas procesu produkcyjnego wywiera najmniej negatywny wpływ na środowisko.
 • Zasada współpracy : jest zgodna z dobrymi relacjami między producentami, między producentem a rządem, między rządami itp.
 • Non-profit: w takim przypadku, jeśli przeanalizujesz, komu inicjatywa przynosi korzyści, czy jest to spekulacja tylko dla wizerunku reklamowego, czy naprawdę chodzi o wspieranie wrażliwego sektora populacji.
 • Zaangażowanie w ochronę środowiska: jest zgodne ze wspieraniem społeczności, na przykład; dostarczanie surowca z danej miejscowości, preferowanie produktów i usług, które przy ich opracowywaniu zatrudniają m.in. osoby z tej samej miejscowości.

Znaczenie odpowiedzialnej konsumpcji

Odpowiedzialna konsumpcja stała się niezbędna, aby zagwarantować zrównoważony rozwój planety. W tym sensie świadomość społeczna na temat tego aspektu jest konieczna, aby zmniejszyć wskaźniki zanieczyszczenia, z którymi obecnie cierpimy.

To nawyk konsumpcji, który pozwala obywatelom cieszyć się odpowiednim standardem życia, przy czym w jak najmniejszym stopniu szkodzi środowisku. W ten sposób konsumenci nabywają na rynku ilość towarów i usług, których naprawdę potrzebują i które gwarantują poszanowanie trwałości naszych ekosystemów.

Rodzaje odpowiedzialnej konsumpcji

Istnieje wiele rodzajów odpowiedzialnej konsumpcji, poniżej przedstawiamy najważniejsze:

 • Zrównoważona konsumpcja: Opiera się na konsumowaniu towarów i usług, które wykorzystują w swojej produkcji odnawialne źródła energii i nie korzystają z produktów szkodliwych dla środowiska.
 • Konsumpcja solidarnościowa: jest to konsumpcja realizowana z perspektywy społecznej, która leży w interesie zarówno własnym, jak i zbiorowym. Koncentruje się na wspieraniu lokalnych pracowników i przedsiębiorstw.
 • Konsumpcja krytyczna: polega na spożywaniu tylko tego, co jest konieczne, pomijając wpływ reklamy lub pewne trendy społeczne.
 • Świadoma konsumpcja: występuje, gdy konsument jest świadomy konsekwencji, jakie nabycie określonego dobra lub usługi ma na środowisko.

Przykłady odpowiedzialnej konsumpcji

Proponujemy kilka przykładów odpowiedzialnej konsumpcji:

 • Ekologiczne produkty spożywcze.
 • Papier biurowy z recyklingu.
 • Urządzenia technologiczne z ponownie wykorzystanymi komponentami.
 • Panele słoneczne.
 • Produkty do higieny osobistej bez chemikaliów, które są szkodliwe dla środowiska.