Obiekt społeczny

Cel korporacyjny odnosi się do działalności lub czynności wykonywanych przez firmę.

Obiekt społeczny

Cel korporacyjny jest bardzo ważny z kilku punktów widzenia: księgowego, podatkowego i biznesowego. W rzeczywistości, jeśli nie jest on prawidłowo określony w statucie, jego rejestracja w odpowiednim rejestrze urzędowym może zostać odrzucona. Mówiąc prościej, cel korporacyjny to cel, dla którego założona jest spółka. Na przykład wydobądź olej i sprzedaj go.

Jest to ważne dla celów księgowych, ponieważ w zależności od prowadzonej przez nas działalności gospodarczej będziemy dysponować standardami rachunkowości, które mogą na nas wpływać np. w zakresie amortyzacji. Jest to również ważne na poziomie podatkowym, w tym sensie, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej są różnie traktowane pod względem podatkowym. I wreszcie, jako klasyfikacja biznesowa i inwestycja, niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, czym zajmuje się firma.

Czy w celu korporacyjnym można uwzględnić kilka działań?

Nie tylko jest to możliwe, ale tak się zwykle robi. Ogólnie rzecz biorąc, uwzględnienie kilku czynności w celu korporacyjnym pozwala firmie na prowadzenie innej działalności niż główna. W tym sensie pozwala na większą elastyczność w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Aby firma mogła mieć za cel korporacyjny, na przykład marketing, import i eksport wyrobów włókienniczych. Tymczasem inne mogły obejmować wyłącznie eksport wyrobów włókienniczych. W pierwszym przypadku przedmiot działalności firmy jest szerszy.

Przykład celu korporacyjnego

Kontynuując poprzedni przykład, chociaż nie będziemy wymieniać nazwy firmy, przedstawimy prawdziwy przykład celu korporacyjnego dużej firmy.

Jest podzielony na 7 sekcji, którymi są:

  • Produkcja, marketing, import, eksport i sprzedaż hurtowa wszelkiego rodzaju tekstyliów, przędz, tkanin, tkanin i wyrobów odzieżowych. Ujęte w tym zakresie również te związane z domem i kosmetyką.
  • Udział w innych spółkach cywilnych lub handlowych, niezależnie od tego, czy są to spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, narodowości meksykańskiej lub zagranicznej.
  • Administracja, zarządzanie i obsługa ww. akcji.
  • Świadczenie usług związanych z administracją, zarządzaniem lub działalnością firm.
  • Przygotowywanie wszelkiego rodzaju opracowań rynkowych oraz projektów wzornictwa przemysłowego.
  • Własność, eksploatacja lub przeniesienie wszelkiego rodzaju wzorów własności przemysłowej lub intelektualnej.
  • Nabywanie i zbywanie wszelkiego rodzaju nieruchomości.

Jak widać firma o bardzo szerokim i elastycznym celu korporacyjnym, który pozwala na prowadzenie różnych działań. Mimo, że tak, jego główna działalność związana jest z pierwszą sekcją: sektor tekstylny.