Niszcząca innowacja

Innowacje przełomowe to takie, które wpływają na konkretną branżę, powodując drastyczne i radykalne zmiany, które powodują, że niektóre produkty lub usługi znikają z rynku.

Niszcząca innowacja

Z jednej strony przełomowe innowacje mogą wystąpić, gdy firma wchodzi na rynek i zaczyna generować proste i proste rozwiązania, ale może nawet zastąpić firmy, które utrzymują pozycję lidera na rynku.

Przede wszystkim innowacje mogą pojawiać się w produktach, procesach lub jednocześnie w produktach i procesach. Dlatego firmy, które stosują przełomowe innowacje, generują stopniowe zmiany w swoich produktach i procesach.

Ponadto powoduje to wypieranie produktów liderów rynku, zmianę gustów i preferencji konsumentów. Które zmieniają swoje preferencje na nowe produkty.

Rodzaje przełomowych innowacji

Rodzaje przełomowych innowacji to:

1. Przełomowa innowacja niskiego poziomu

Po pierwsze, podejście low-end opiera się na uchwyceniu preferencji mniej wymagających klientów na danym rynku. Firma przedstawia im nowe propozycje produktów, które są tańsze i gorszej jakości.

Co więcej, może się to zdarzyć, gdy na tym rynku pojawią się produkty, które przewyższają oczekiwania mniej wymagających konsumentów. Co sprawia, że ​​są potencjalnymi klientami tych nowych produktów, które są łatwiejsze w użyciu i tańsze.

2. Przełomowe innowacje na nowych rynkach

Po drugie, innowacje na nowych rynkach mają na celu tworzenie nowych rynków poprzez wprowadzanie produktów, które w lepszy sposób zaspokajają potrzeby konsumentów. Co powoduje, że niektóre produkty lub usługi wiodących firm są całkowicie wypierane.

W tej sytuacji można uznać, że tworzy się nowy rynek, bo chociaż wchodzi na rynek już istniejący, to istniejące firmy i produkty są wypierane. Konsumenci zaczynają korzystać z towarów i usług, z których wcześniej nie korzystali.

Natychmiast, wypierając wiodące firmy i produkty, nowa firma przejmuje ten udział w rynku. Pozwala to na całkowitą transformację branży, rynku lub całej gospodarki.

Rodzaje przełomowych innowacji
Rodzaje przełomowych innowacji

Ważne aspekty przełomowych innowacji

Niektóre ważne punkty przełomowych innowacji, które należy wziąć pod uwagę, to:

1. Pozwól popełniać błędy

W rzeczywistości, ponieważ chodzi o robienie rzeczy w nowy i nowatorski sposób, nieuchronnie popełniane są błędy.

2. To jest sprzeczne z ustalonym

Oczywiście, aby mieć kulturę innowacji, pracownicy muszą działać wbrew normom i wnosić nowe, kreatywne pomysły.

3. Cel musi być zdefiniowany

Z pewnością trzeba zdefiniować jasny cel, bo aplikując i próbując osiągnąć coś nowego, z pewnością możemy stracić północ. Dlatego konieczne jest pilnowanie celu, który musimy osiągnąć.

4. Znajdź nowe sposoby robienia rzeczy

W ten sam sposób musisz podejmować ryzyko, szukając nowych i innych dróg do robienia rzeczy, odkładając na bok codzienność i rutynę.

5. Równowaga musi być utrzymana

Ponadto innowacje muszą obracać się wokół trzech podstawowych punktów, którymi są innowacje biznesowe, transformacja i wzrost; ale zachowując równowagę.

  • Innowacje z centrum biznesu: Pomaga sprawdzić, czy firma została już w pełni wykorzystana.
  • Przeobrażające innowacje: Przewodniki, dokąd chcesz się udać, podążając za aktualnymi trendami rynkowymi.
  • Innowacje przyrostowe: prowadzi nas do zrozumienia, że ​​proces transformacji musi być stopniowy, ale bezpieczny.

Sektory najbardziej i najmniej dotknięte przełomowymi innowacjami

W związku z tym innowacje mogą mieć wpływ na wiele sektorów, ale niektóre są bardziej dotknięte niż inne. Niektóre przykłady najbardziej dotkniętych sektorów, które można wymienić, to sektor technologii, przemysł motoryzacyjny, nanotechnologia i sektor energetyczny.

Istnieją jednak inne sektory, w których przełomowe innowacje mają mniejszy wpływ, takie jak rolnictwo, przemysł spożywczy, sektor budowlany i surowce.

Przykłady przełomowych innowacji

Niektóre z najbardziej znanych przykładów przełomowych innowacji to:

  • Telefony komórkowe a telefony stacjonarne.
  • Fotografia cyfrowa a fotograficzna fotografia filmowa lub rolowa.
  • Komunikacja przez Internet w porównaniu z komunikacją tradycyjną.
Przykłady przełomowych innowacji
Przykłady przełomowych innowacji

Wreszcie możemy potwierdzić, że przełomowe innowacje będą miały miejsce za każdym razem, gdy na rynek zostaną wprowadzone nowe technologie, pomysły biznesowe i ogólnie produkty, które wykraczają poza to, co już istnieje na rynku, aby ostatecznie je wyprzeć.