Masowa komunikacja

Komunikacja masowa to taka, która odbywa się między pojedynczym nadawcą a odbiorcą złożonym z dużej liczby osób. Wdrożenie prasy jest wyraźnym przykładem tego typu komunikacji.

Masowa komunikacja

Istnieją różne rodzaje komunikacji, w tym tzw. masowa. Jeśli jest coś, co charakteryzuje ten sposób komunikowania się, to fakt, że wiadomość jest odbierana przez dużą liczbę osób i wysyła ją jeden nadawca.

Komunikacja masowa jest typowa dla mediów, dużych firm, podmiotów czy instytucji publicznych. Jej głównym celem jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców.

Wyjątkowe elementy są zaangażowane w proces komunikacji, aby doprowadzić wiadomość do skutku. Na przykład nadawca, odbiorca, kanał i wiadomość. Są niezbędne do komunikacji.

Charakterystyka komunikacji masowej

Oto główne cechy komunikacji masowej:

  • Publiczność, która otrzymuje wiadomość, jest szeroka. Nie jest przeznaczony do wysyłania informacji do jednego odbiorcy, ale celem jest, aby był to masowy odbiorca.
  • Bezpośrednia reakcja odbiorcy nie jest zamierzona, jest to coś logicznego, ponieważ zaczyna się od tego, że jest to wiadomość przeznaczona dla dużej liczby osób.
  • Publiczność mogą stanowić osoby o różnych pozycjach społecznych, wieku, płci czy skłonnościach politycznych. Na przykład, gdy serwis informacyjny wysyła wiadomość, może dotrzeć do niejednorodnej publiczności, nie odróżniając jej od wyżej wymienionych.
  • Inną cechą charakterystyczną jest anonimowość publiczności. Osoby tworzące publiczność, do której kierowany jest przekaz, są anonimowe między sobą, a także dla medium.

Do czego służy komunikacja masowa?

Głównym celem komunikacji masowej jest dotarcie określonej wiadomości lub informacji do dużej liczby osób. Instytucje wykorzystują ten rodzaj komunikacji, aby dostarczać społeczeństwu wyjątkowe lub istotne wiadomości w celu osiągnięcia większego zasięgu.

Cechą tego typu komunikacji jest to, że w procesie uczestniczy nadawca i wielu odbiorców.

Jest to komunikat, który ma szeroki zakres, przynajmniej tak twierdzi, ponieważ do tego zachęcają kanały, na przykład radio lub telewizja.

Przykład komunikacji masowej

Podczas kampanii prezydenckiej w telewizji odbędzie się debata z liderami każdej z partii.

Ma on na celu pokazanie w tym programie idei i wartości każdego lidera. W ten sposób debata będzie transmitowana przez środki masowego przekazu, więc celem jest, aby dotarła do dużej liczby osób, aby mogli z pierwszej ręki poznać cele uczestniczących w niej polityków.

Pomoże im to w podjęciu decyzji o głosowaniu w wyborach. To jest przykład komunikacji masowej. Jest to wydarzenie informacyjne o dużym znaczeniu, transmitowane przez medium docierające do dużej liczby osób i skierowane do szerokiej publiczności.