Luksus

Luksus w gospodarce odnosi się do konsumpcji dóbr i usług, których jakość i wzornictwo znacznie przekracza to, co jest konieczne do zaspokojenia podstawowej potrzeby.

Luksus

Luksus charakteryzuje się wysoką ceną, jakością i ekskluzywnością. Ze względu na wysoką cenę jest zwykle dostępny tylko dla konsumentów o wysokich dochodach.

I tak np. kolacja z homarem w restauracji z ponad 4 gwiazdkami Michelin przekracza to, co potrzebne do zaspokojenia głodu, to przyjemność, poszukiwanie ekskluzywności.

Jak rozpoznać luksusowy towar lub usługę?

Aby zidentyfikować towar lub usługę luksusową w ekonomii, przyglądamy się jej elastyczności. Te towary i usługi charakteryzują się wysoką elastycznością dochodową. Wraz ze wzrostem dochodów, konsumpcja tych dóbr wzrasta w większym stopniu.

Zalety konsumpcji i produkcji wyrobów luksusowych

Luksus jest odzwierciedleniem bogactwa generowanego w kraju i może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę, np.:

  • Zachęca do rozwoju innowacji, sztuki i designu.
  • Może być istotnym źródłem zatrudnienia i generować dochód dla pracowników firm należących do tej branży.
  • Pobudź kreatywność i pomysłowość w opracowywaniu produktów, aby przyciągnąć uwagę klientów o wysokich oczekiwaniach.
  • Pozwala na większy pobór podatków, które można wykorzystać do poprawy dystrybucji dochodów.

Wady konsumpcji i produkcji wyrobów luksusowych

Może mieć również negatywny wpływ na gospodarkę:

  • Niektórzy krytycy uważają, że powoduje to marnotrawstwo i marnotrawstwo zasobów.
  • Gdy Twoja produkcja zabiera miejsce najbardziej potrzebującym. Na przykład, aby zaspokoić zbędne potrzeby, niszczone są pola lub wymierane gatunki.
  • Podkreśla różnice w dochodach ludzi i może stwarzać poczucie niesprawiedliwości społecznej.
  • Powstają fałszywe „potrzeby”, które prowadzą jedynie do niepotrzebnej konsumpcji.