Luis de Molina

Luis de Molina

Luis de Molina był teologiem członkiem Towarzystwa Jezusowego. Jest jednym z nielicznych członków szkoły w Salamance, którzy nie należeli do dominikanów. Sprzeciwiał się wszelkim formom determinizmu i utrzymywał stanowisko na rzecz własności prywatnej i wolnego handlu.

Luis de Molina urodził się w 1535 roku w Cuenca. Studia prawnicze rozpoczął w Salamance, choć ich nie ukończył. Stamtąd udał się na uniwersytet w Alcalá de Henares, gdzie studiował kanoniki i logikę, w 1552 roku. Niemal w tym samym czasie wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Dopiero rok później jego przełożeni jezuiccy wysłali go do Lizbony, podróż, którą odbył pieszo w ramach pielgrzymki i żyjący z jałmużny. Później wyjechał do Coimbry, na której uniwersytecie studiował sztukę. Na koniec studiował teologię w portugalskiej Évorze i Coimbrze. Święcenia kapłańskie przyjął w 1561 r., a w 1563 r. rozpoczął pracę jako profesor sztuki w Coimbrze, do 1567 r.

W 1568 r. Cuenca objął katedrę Nieszporów, aby nauczać teologii na Uniwersytecie Évora. Trzy lata później, w 1571, udało mu się uzyskać stopień doktora teologii. To doprowadziłoby go do zdobycia najwyższej katedry teologii na Uniwersytecie Évora. W 1584 opuścił świat akademicki i przeniósł się do Lizbony, gdzie skupił się na komponowaniu swoich dzieł.

Już w 1591 powrócił do Hiszpanii, by mieszkać w Cuenca do 1600 roku. W tym roku został mianowany profesorem teologii moralnej w Imperial College of Madrid. Jednak nigdy nie był w stanie sprawować tego stanowiska, ponieważ zmarł w tym samym roku.

Jego myślenie obejmowało szeroki zakres wiedzy. Jego teologiczna podstawa w dużym stopniu wpłynęła na jego koncepcję świata. Zdecydowanie bronił ludzkiej wolności, wolnej woli, co skłoniło go do opowiedzenia się za wolnością we wszystkich wymiarach.

Myśl Luisa de Molina

Luis de Molina jest jednym z nielicznych uważanych za członków szkoły w Salamance, którzy wywodzą się z jezuitów. Jest uznawany za ważnego uczonego, który potrafił pracować w tak różnych dziedzinach, jak teologia, prawo i filozofia.

Poświęcił się także ekonomii, choć z perspektywy polityczno-filozoficznej. Z tej perspektywy napisał „De Justicia et Jure”, w którym rozważał prawo, politykę i ekonomię. Zajmował się m.in. tematami takimi jak podatki, ceny i monopole, w których pokazywał klasyczną perspektywę liberalną. Wszyscy są bardzo obecni w większości członków Szkoły w Salamance.

Był niestrudzonym obrońcą wolnej woli i walczył z wszelkiego rodzaju determinizmem. Utrzymał to stanowisko w tzw. „Polemice de auxiliis”. W związku z tym wymyślił pojęcie nauki średniej. Za pomocą tej koncepcji starał się pogodzić wszechmoc Boga z wolnością człowieka. Jego nazwa wywodzi się z tego, że znajduje się pomiędzy nauką o prostej inteligencji a nauką o wzroku.

Wolny handel jako wyraz wolnej woli

Jezuita zastosował koncepcję ludzkiej wolności i wolnej woli do swojej wizji polityki i ekonomii. Zwrócił uwagę, że wywodzi się z niej pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, gdyż bez wolności myśli i działania jego istnienie jest pozbawione sensu. Dlatego zawsze dzięki łasce Bożej ludzie mają możliwość funkcjonowania jako obywatele. Rola nierozerwalnie związana z koniecznością podejmowania decyzji w sprawach mających wpływ na dobrobyt materialny i duchowy całego społeczeństwa.

Od tego momentu Molina potwierdza, że ​​jest zwolennikiem wolnego handlu. Rozumie, że ten model jest właśnie najbardziej zgodny z wolnością, którą Bóg obdarzył człowieka. Z tego powodu sprzeciwia się wszelkim próbom władzy politycznej regulowania cen i rynków. Jako zwolennik wolności bronił także prawomocności własności prywatnej i nazywał handel niewolnikami praktyką niemoralną.

Jego obrona wolności jednostki doprowadziła go również do stwierdzenia, że ​​władca jest w rzeczywistości administratorem. I to w rzeczywistości władza leży w zbiorze poszczególnych obywateli. W ten sposób został oznaczony jako wyprzedzający swoją epokę, będąc prekursorem myślicieli liberalnych XVIII i XIX wieku.