Ludyzm

Luddyzm był ruchem, który pojawił się w Anglii w XIX wieku i promował odrzucenie maszyn i automatyzacji. To było promowane przez angielskich rzemieślników.

Ludyzm

Luddyzm pojawił się podczas pierwszej rewolucji przemysłowej w Anglii. Protesty trwały w latach 1811-1816. W związku z automatyzacją i rozwojem maszyn, angielscy rzemieślnicy, w obliczu możliwości zastąpienia przez te innowacje, protestowali, aby nie stracić pracy. W ten sposób odrzucili stosowanie maszyn, aby chronić pracowników mniej wykwalifikowanych, a także dysponujących mniejszymi zasobami.

Przędzarka, a także krosna przemysłowe, były jednymi z innowacji, przeciwko którym skonfrontowali się obrońcy tego nurtu.

Mówi się, że ruch nosi imię Neda Ludda. Cóż, wiara mówi, że Ludd w 1779 r. złamał w fabryce dwa krosna; stając się ikoną obrońców ruchu.

Pochodzenie luddyzmu

Początki luddyzmu sięgają Wielkiej Brytanii pierwszej rewolucji przemysłowej. Po pojawieniu się innowacji, takich jak krosna przemysłowe lub maszyna przędzalnicza, brytyjscy rzemieślnicy, którzy obawiali się utraty pracy, rozpoczęli ruch przeciwko tym innowacjom.

Ten ruch nazwano luddyzmem. Swoją nazwę zawdzięcza przekonaniu, że pierwszy niszczyciel maszyn przemysłowych nosił nazwę Ludd.

W obliczu zagrożenia, jakie stwarzała automatyzacja w rewolucji przemysłowej, misja luddyzmu opierała się na niszczeniu maszyn przemysłowych, a także na rozszerzeniu ruchu, który promował bojkot takich innowacji. Cóż, biorąc pod uwagę niskie kwalifikacje i niskie zarobki tych rzemieślników, generowana alternatywa stanowiła ogromne zagrożenie, które skłoniło ich do mobilizacji.

Jego początki sięgają XVIII wieku; jednak dopiero w 1811 r. rozpoczęły się te propozycje. Niektóre propozycje, które zakończyły się w 1816 roku.

Jednak według innych ekspertów luddyzm nie był przeciw innowacjom, ale przeciw brakowi przystosowania się do takich innowacji. To dlatego, że ci, którzy nie przystosowali się właściwie, straciliby pracę. Dlatego też opowiadał się za tym, by innowacje szły w parze ze szkoleniem pracowników, aby uniknąć utraty pracy.

Luddyzm w XXI wieku

Luddyzm to nurt, który pojawia się podczas rewolucji przemysłowej. Jednak robotyzacja i rewolucja cyfrowa spowodowały, że w XXI wieku pojawiły się ruchy, które bronią tej samej pozycji, której bronił w tamtym czasie luddyzm.

Obawa, że ​​wielu pracowników, również o niskich kwalifikacjach, może stracić pracę. W scenariuszu, w którym dodatkowo obserwuje się ogromny boom na robotyzację i automatyzację. Wszystko to skłoniło tych obrońców konserwatyzmu robotniczego do promowania nowej bitwy przeciwko robotom. Wszystko to, jak mówię, w obawie przed automatyzacją, która może skończyć się, zgodnie z ich teoriami, zatrudnieniem wielu pracowników, którzy przy niskich kwalifikacjach nie znajdą miejsca na nowym zautomatyzowanym rynku pracy.