LTRO

LTRO to akronim oznaczający długoterminowe operacje refinansujące, co w tłumaczeniu na język hiszpański oznacza długoterminowe operacje refinansujące. Jak wskazują jej inicjały, LTRO jest metodą finansowania, charakteryzującą się tym, że banki centralne pożyczają pieniądze innym podmiotom finansowym po bardzo niskich stopach procentowych.

LTRO

Mówimy o refinansowaniu długoterminowym, ponieważ w zasadzie bank centralny finansuje (lub refinansuje, jeśli jest to drugi lub kolejny raz) odpowiednią instytucję finansową i to finansowanie będzie musiało zostać zwrócone bankowi centralnemu w długim terminie (czyli ponad 1 rok). Metody LTRO były szeroko stosowane przez Europejski Bank Centralny podczas kryzysu gospodarczo-finansowego, który rozpoczął się w 2008 roku.

Motywacja LTRO Dlaczego powstał program LTRO?

Finansowanie oferowane przez program LTRO to jedno z rozwiązań, jakie mają banki centralne w obliczu recesji gospodarczej. Kryzys gospodarczy może spowodować upadek systemu finansowego państwa, jeśli banki tego kraju bardzo się nakładają. Jeśli tak się stanie, banki będą miały spore trudności z finansowaniem się na rynku, ponieważ będą domagać się bardzo wysokich stóp procentowych (ze względu na powodowaną przez nie niepewność). Może to prowadzić do tego, że banki nie będą miały możliwości udzielania kredytów podmiotom prywatnym (tj. nie mogą udzielać pożyczek), a niektóre mogą nawet upaść.

Aby uniknąć tej sytuacji, banki centralne, poprzez program LTRO, pożyczają bankom pieniądze na niskie oprocentowanie; mniej niż mogliby dostać na rynku. W ten sposób instytucje finansowe mogą teraz udzielać pożyczek innym podmiotom prywatnym i uniknąć załamania systemu finansowego.

LTRO nie jest jedyną metodą, jaką banki centralne mają do walki z recesją. Innym bardzo powszechnym programem jest wykup długu publicznego. Różnica w stosunku do LTRO polega na tym, że przy zakupie długu publicznego bank centralny przejmuje dług kraju bezpośrednio, podczas gdy w LTRO pożycza pieniądze podmiotom finansowym, aby mogły je redystrybuować wśród społeczeństwa.

Krytyka LTRO

Programy LTRO nie pozostały bez krytyki. Jak już wspomnieliśmy, głównym celem tego programu jest udzielanie przez instytucje finansowe pożyczek prywatnym agentom dzięki niskooprocentowanemu finansowaniu udzielanemu przez bank centralny. Skrytykowano jednak to, że wiele instytucji finansowych uzyskuje to finansowanie z niskim oprocentowaniem, ale potem nie udziela pożyczek prywatnym agentom. W ten sposób korzystają z finansowania banku centralnego, aby pozyskać tani pieniądz, bez jego późniejszej dystrybucji.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest uzależnienie dostępu do tego finansowania od późniejszego udzielenia kredytów. Innymi słowy, zmuszenie instytucji finansowej do zwrotu uzyskanej kwoty, jeśli jest finansowana w ramach programu LTRO i nie udziela pożyczek.