Logistyka odwrócona

Logistyka zwrotna to rodzaj logistyki, który odpowiada za zarządzanie odpadami lub odpadami wytwarzanymi w całym łańcuchu dostaw. Ma to na celu recykling lub zniszczenie tego materiału.

Logistyka odwrócona

Logistyka zwrotna może więc obejmować różne działania, takie jak ponowne wykorzystanie nadwyżek towarów, zwrot towaru (na przykład w złym stanie) do dostawców lub odzyskiwanie opakowań (takich jak butelki szklane).

Podobnie tego typu logistyka odpowiada za przetwarzanie odpadów z procesu produkcyjnego.

Należy również wyjaśnić, że nie ma jednej definicji logistyki zwrotnej. Ale to, co zwykle podkreśla się, to odzysk elementów, które były już używane lub powstały w wyniku tego samego procesu produkcyjnego.

Nazywa się to logistyką odwrotną, ponieważ odwrócona jest kolejność lub kolejność procesu logistycznego, czyli: odbiór surowców, wkład surowców do procesu produkcyjnego, produkcja, dystrybucja i sprzedaż do klienta końcowego.

Przykład logistyki zwrotnej

Przykładem logistyki zwrotnej są usługi naprawcze oferowane przez firmy sprzedające sprzęt AGD. Pomysł polega na tym, że w okresie gwarancyjnym klient może poprosić sprzedawcę o naprawę zakupionego przedmiotu. Jest to pod warunkiem spełnienia określonych warunków, głównie, że nie powstały żadne szkody, które można przypisać działaniu człowieka.

Świadcząc tę ​​usługę posprzedażową, sprzedawca może następnie wymienić niektóre sztuki swojego towaru, aby działał optymalnie. W ten sposób osiąga się większą satysfakcję klienta.

Logistyka zwrotna i gospodarka o obiegu zamkniętym

Pojęcie logistyki zwrotnej może nam przypominać o gospodarce o obiegu zamkniętym. W ten sposób powstaje model produkcji charakteryzujący się zrównoważonym rozwojem oraz oszczędnością zasobów i źródeł energii. Towary są produkowane, konsumowane, poddawane recyklingowi, produkowane i ponownie konsumowane, wchodząc w cykl życia okrężnego.

Możemy wnioskować, że stosując gospodarkę o obiegu zamkniętym, sięgamy również po logistykę odwrotną. Ten ostatni jest jednak szerszym terminem, obejmującym praktyki biznesowe, które nie są motywowane wyłącznie troską o środowisko. Zamiast tego może się zdarzyć, że firma po prostu chce generować wyższe zyski.

Na przykład wyobraź sobie, że firma próbuje sprzedawać produkty, które pierwotnie zostały wyrzucone lub zwrócone z powodu drobnych wad. Nie można tego uznać za gospodarkę o obiegu zamkniętym, ponieważ firma nie wykorzystuje ponownie odpadów z procesu produkcyjnego. Mamy jednak do czynienia z przypadkiem logistyki zwrotnej.